Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0100(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0311/2015

Ingediende teksten :

A8-0311/2015

Debatten :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Stemmingen :

PV 19/04/2018 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0180

Notulen
Woensdag 18 april 2018 - Straatsburg

22. Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Norbert Lins, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo en Michel Dantin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Martin Häusling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid