Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0100(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0311/2015

Texte depuse :

A8-0311/2015

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0180

Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg

22. Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI) și Norbert Lins, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo și Michel Dantin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski și Mairead McGuinness.

Au intervenit: Phil Hogan și Martin Häusling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 19.4.2018.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate