Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0127/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0127/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 23
CRE 18/04/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0186

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

23. Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (συζήτηση)
CRE

Έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια [2016/2149(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Ο Paulo Rangel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Paulo Rangel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου