Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2149(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0127/2018

Ingivna texter :

A8-0127/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 23
CRE 18/04/2018 - 23

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0186

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

23. Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament [2016/2149(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös, Danuta Maria Hübner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica och João Ferreira.

Talare: Phil Hogan.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Paulo Rangel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy