Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2191(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0049/2018

Ingivna texter :

A8-0049/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 24
CRE 18/04/2018 - 24

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.16

Antagna texter :

P8_TA(2018)0187

Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

24. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2017/2191(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Christel Schaldemose (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil och Ivana Maletić.

Talare: Margrethe Vestager och Ramon Tremosa i Balcells.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.16 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy