Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2552(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000015/2018

Ingivna texter :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Debatter :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

25. Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000015/2018) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, till rådet: Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner utvecklade frågan.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Dariusz Rosati och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen och Notis Marias.

Talare: Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy