Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2951(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000008/2018 (B8-0011/2018)

Debatter :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg

26. Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000008/2018) från Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till rådet: Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Fråga för muntligt besvarande (O-000009/2018) från Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, och Michèle Rivasi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott och Michaela Šojdrová.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin för ENF-gruppen, om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.17 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy