Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 6.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka (rasprava)
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 10.Razrješnica za 2016. (rasprava)
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Glasovanje
  12.1.Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima * (glasovanje)
  12.2.Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (glasovanje)
  12.3.Okvirni sporazum između EU-a i Australije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.4.Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.6.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  12.7.Ambalaža i ambalažni otpad ***I (glasovanje)
  12.8.Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I (glasovanje)
  12.9.Otpad ***I (glasovanje)
  12.10.Odlagališta otpada ***I (glasovanje)
  12.11.Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (glasovanje)
  12.12.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (glasovanje)
  12.13.Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (glasovanje)
  12.14.Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)
  12.15.Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (glasovanje)
  12.16.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  12.17.Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. (glasovanje)
  12.18.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  12.19.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  12.20.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  12.21.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)
  12.22.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  12.23.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  12.24.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  12.25.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  12.26.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  12.27.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  12.28.Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  12.29.Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  12.30.Razrješnica za 2016.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  12.31.Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  12.32.Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  12.33.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)
  12.34.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  12.35.Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  12.36.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  12.37.Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  12.38.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  12.39.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  12.40.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  12.41.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  12.42.Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (glasovanje)
  12.43.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  12.44.Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  12.45.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  12.46.Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  12.47.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  12.48.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  12.49.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)
  12.50.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  12.51.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  12.52.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  12.53.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  12.54.Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (glasovanje)
  12.55.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  12.56.Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  12.57.Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  12.58.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  12.59.Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)
  12.60.Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  12.61.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  12.62.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  12.63.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)
  12.64.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)
  12.65.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)
  12.66.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  12.67.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (glasovanje)
  12.68.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Prijenos odobrenih sredstava
 19.Cambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije (rasprava)
 20.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***I (rasprava)
 21.Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I (rasprava)
 22.Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I (rasprava)
 23.Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (rasprava)
 24.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (rasprava)
 25.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)) (rasprava)
 26.Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (394 kb)
23/10/2018 13:00
  Popis nazočnih (64 kb)
20/02/2019 08:16
 
Zapisnik (95 kb)
23/10/2018 13:00
  Popis nazočnih (11 kb)
20/02/2019 08:16
  Rezultati glasovanja (72 kb)
31/12/2018 13:26
  Poimenična glasovanja (261 kb)
21/12/2018 04:26
 
Zapisnik (383 kb)
23/10/2018 13:00
  Popis nazočnih (70 kb)
20/02/2019 08:16
  Rezultati glasovanja (1156 kb)
31/12/2018 13:26
  Poimenična glasovanja (4907 kb)
21/12/2018 04:26
Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti