Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 6.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 22. i 23. ožujka (rasprava)
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 10.Razrješnica za 2016. (rasprava)
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Glasovanje
  
12.1.Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima * (glasovanje)
  
12.2.Kalendar sjednica Parlamenta - 2019. (glasovanje)
  
12.3.Okvirni sporazum između EU-a i Australije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.4.Okvirni sporazum između EU-a i Australije (Rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.5.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.6.Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.7.Ambalaža i ambalažni otpad ***I (glasovanje)
  
12.8.Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I (glasovanje)
  
12.9.Otpad ***I (glasovanje)
  
12.10.Odlagališta otpada ***I (glasovanje)
  
12.11.Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I (glasovanje)
  
12.12.Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije (glasovanje)
  
12.13.Napredak Globalnog sporazuma UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije te Globalnog sporazuma UN-a o izbjeglicama (glasovanje)
  
12.14.Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020. (glasovanje)
  
12.15.Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (glasovanje)
  
12.16.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (glasovanje)
  
12.17.Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016. (glasovanje)
  
12.18.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF (glasovanje)
  
12.19.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (glasovanje)
  
12.20.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće (glasovanje)
  
12.21.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud (glasovanje)
  
12.22.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (glasovanje)
  
12.23.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (glasovanje)
  
12.24.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (glasovanje)
  
12.25.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (glasovanje)
  
12.26.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (glasovanje)
  
12.27.Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (glasovanje)
  
12.28.Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a (glasovanje)
  
12.29.Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (glasovanje)
  
12.30.Razrješnica za 2016.: Ured tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
12.31.Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (glasovanje)
  
12.32.Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  
12.33.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (glasovanje)
  
12.34.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (glasovanje)
  
12.35.Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO) (glasovanje)
  
12.36.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (glasovanje)
  
12.37.Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (glasovanje)
  
12.38.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
12.39.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA) (glasovanje)
  
12.40.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (glasovanje)
  
12.41.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
12.42.Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (glasovanje)
  
12.43.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (glasovanje)
  
12.44.Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (glasovanje)
  
12.45.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA) (glasovanje)
  
12.46.Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (glasovanje)
  
12.47.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (glasovanje)
  
12.48.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (glasovanje)
  
12.49.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (glasovanje)
  
12.50.Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (glasovanje)
  
12.51.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (glasovanje)
  
12.52.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (glasovanje)
  
12.53.Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
12.54.Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (glasovanje)
  
12.55.Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (glasovanje)
  
12.56.Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (glasovanje)
  
12.57.Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol) (glasovanje)
  
12.58.Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (glasovanje)
  
12.59.Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) (glasovanje)
  
12.60.Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
12.61.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (glasovanje)
  
12.62.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” (glasovanje)
  
12.63.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL (glasovanje)
  
12.64.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2) (glasovanje)
  
12.65.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (glasovanje)
  
12.66.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (glasovanje)
  
12.67.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (glasovanje)
  
12.68.Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Prijenos odobrenih sredstava
 19.Cambridge Analytica i Facebook: Zaštita podataka i privatnost građana kao linija obrane od izborne manipulacije (rasprava)
 20.Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***I (rasprava)
 21.Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I (rasprava)
 22.Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I (rasprava)
 23.Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima (rasprava)
 24.Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (rasprava)
 25.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (2016/0107(COD)) (rasprava)
 26.Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi (rasprava)
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (394 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (352 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (5957 kb) 
 
Zapisnik (95 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (72 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (261 kb) 
 
Zapisnik (383 kb) Popis nazočnih (70 kb) Rezultati glasovanja (1156 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (4907 kb) 
Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti