Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 6.Az Európai Tanács március 22–23-i ülésének következtetései (vita)
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.A képviselőcsoportok tagjai
 9.Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 10.2016. évi mentesítés (vita)
 11.Az ülés folytatása
 12.Szavazások órája
  
12.1.A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása * (szavazás)
  
12.2.A Parlament 2019. évi ülésnaptára (szavazás)
  
12.3.EU–Ausztrália-keretmegállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.4.EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.5.Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.6.Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (kiegészítő jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.7.Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)
  
12.8.Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I (szavazás)
  
12.9.Hulladékok ***I (szavazás)
  
12.10.Hulladéklerakók ***I (szavazás)
  
12.11.A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (szavazás)
  
12.12.A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (szavazás)
  
12.13.Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás (szavazás)
  
12.14.Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (szavazás)
  
12.15.A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (szavazás)
  
12.16.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
12.17.2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (szavazás)
  
12.18.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  
12.19.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)
  
12.20.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (szavazás)
  
12.21.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)
  
12.22.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)
  
12.23.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
12.24.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)
  
12.25.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
12.26.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)
  
12.27.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
12.28.2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
12.29.2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  
12.30.2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  
12.31.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  
12.32.2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (szavazás)
  
12.33.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (szavazás)
  
12.34.2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  
12.35.2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  
12.36.2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  
12.37.2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  
12.38.2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (szavazás)
  
12.39.2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)
  
12.40.2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  
12.41.2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  
12.42.2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  
12.43.2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  
12.44.2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  
12.45.2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)
  
12.46.2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  
12.47.2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  
12.48.2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  
12.49.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (szavazás)
  
12.50.2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  
12.51.2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  
12.52.2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)
  
12.53.2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  
12.54.2016. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (szavazás)
  
12.55.2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (szavazás)
  
12.56.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)
  
12.57.2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)
  
12.58.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)
  
12.59.2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) (szavazás)
  
12.60.2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  
12.61.2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (szavazás)
  
12.62.2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)
  
12.63.2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)
  
12.64.2016. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (szavazás)
  
12.65.2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  
12.66.2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)
  
12.67.2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  
12.68.2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R) (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Előirányzatok átcsoportosítása
 19.A Cambridge Analytica és a Facebook: Adatvédelem és az állampolgárok magánéletének védelme mint a választási manipuláció elleni védelmi vonal (vita)
 20.A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***I (vita)
 21.A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (vita)
 22.Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I (vita)
 23.A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (vita)
 24.Éves jelentés a versenypolitikáról (vita)
 25.A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (vita)
 26.A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (vita)
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (402 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredményei (362 kb) Név szerinti szavazás (5957 kb) 
 
Jegyzőkönyv (96 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (76 kb) Név szerinti szavazás (272 kb) 
 
Jegyzőkönyv (407 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredményei (1157 kb) Név szerinti szavazás (4917 kb) 
Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat