Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 18 ta' April 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Marzu (dibattitu)
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 8.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 9.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Kwittanza 2016 (dibattitu)
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali * (votazzjoni)
  12.2.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019 (votazzjoni)
  12.3.Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.4.Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.5.Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.6.Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll Addizzjonali) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.7.L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (votazzjoni)
  12.8.Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)
  12.9.L-iskart ***I (votazzjoni)
  12.10.Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I (votazzjoni)
  12.11.Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I (votazzjoni)
  12.12.Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
  12.13.Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (votazzjoni)
  12.14.Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (votazzjoni)
  12.15.Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (votazzjoni)
  12.16.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  12.17.Kwittanza 2016: Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)
  12.18.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  12.19.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  12.20.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (votazzjoni)
  12.21.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  12.22.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  12.23.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  12.24.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  12.25.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  12.26.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  12.27.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  12.28.Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  12.29.Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  12.30.Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  12.31.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  12.32.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  12.33.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (votazzjoni)
  12.34.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  12.35.Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  12.36.Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  12.37.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  12.38.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  12.39.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  12.40.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  12.41.Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  12.42.Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  12.43.Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  12.44.Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  12.45.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  12.46.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  12.47.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  12.48.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  12.49.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (votazzjoni)
  12.50.Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  12.51.Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  12.52.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  12.53.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  12.54.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)
  12.55.Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  12.56.Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  12.57.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (votazzjoni)
  12.58.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  12.59.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (votazzjoni)
  12.60.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  12.61.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)
  12.62.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (votazzjoni)
  12.63.Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (votazzjoni)
  12.64.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) (votazzjoni)
  12.65.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)
  12.66.Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  12.67.Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  12.68.Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R) (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 17.Dokumenti mressqa
 18.Virements de crédits
 19.Cambridge Analytica u Facebook: Il-protezzjoni tad-data u l-privatezza taċ-ċittadini bħala strateġija ta' difiża kontra l-manipulazzjoni tal-elezzjonijiet (dibattitu)
 20.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I (dibattitu)
 21.L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (dibattitu)
 22.Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I (dibattitu)
 23.L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (dibattitu)
 24.Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (dibattitu)
 25.Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (dibattitu)
 26.Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (dibattitu)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (397 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (356 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (5957 kb) 
 
Minuti (96 kb) Lista tal-Membri preżenti (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (71 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (257 kb) 
 
Minuti (409 kb) Lista tal-Membri preżenti (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1208 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (4858 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza