Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Concluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie (dezbatere)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Componența grupurilor politice
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 10.Descărcarea de gestiune 2016 (dezbatere)
 11.Reluarea ședinței
 12.Votare
  12.1.Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct * (vot)
  12.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019 (vot)
  12.3.Acordul-cadru UE-Australia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.4.Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.5.Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.6.Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Protocolul adițional ) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.7.Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (vot)
  12.8.Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I (vot)
  12.9.Deșeurile ***I (vot)
  12.10.Depozitele de deșeuri ***I (vot)
  12.11.Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (vot)
  12.12.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (vot)
  12.13.Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (vot)
  12.14.Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (vot)
  12.15.Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (vot)
  12.16.Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive (vot)
  12.17.Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 (vot)
  12.18.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  12.19.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  12.20.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  12.21.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  12.22.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  12.23.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)
  12.24.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  12.25.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  12.26.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  12.27.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  12.28.Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE (vot)
  12.29.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  12.30.Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  12.31.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  12.32.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  12.33.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (vot)
  12.34.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  12.35.Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  12.36.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  12.37.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  12.38.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  12.39.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  12.40.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  12.41.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  12.42.Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  12.43.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  12.44.Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET) (vot)
  12.45.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  12.46.Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  12.47.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  12.48.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  12.49.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (vot)
  12.50.Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  12.51.Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  12.52.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)
  12.53.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  12.54.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)
  12.55.Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  12.56.Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)
  12.57.Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)
  12.58.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) (vot)
  12.59.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (vot)
  12.60.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA) (vot)
  12.61.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)
  12.62.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)
  12.63.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL (vot)
  12.64.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (vot)
  12.65.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) (vot)
  12.66.Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  12.67.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR (vot)
  12.68.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 17.Depunere de documente
 18.Transferuri de credite
 19.Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor (dezbatere)
 20.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I (dezbatere)
 21.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)
 22.Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I (dezbatere)
 23.Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (dezbatere)
 24.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (dezbatere)
 25.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe venit (2016/0107(COD)) (dezbatere)
 26.Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (405 kb)
23/10/2018 13:08
  Lista de prezenţă (64 kb)
20/02/2019 08:16
 
Proces-verbal (97 kb)
23/10/2018 13:08
  Lista de prezenţă (11 kb)
20/02/2019 08:16
  Rezultatele voturilor (72 kb)
31/12/2018 13:26
  Voturi prin apel nominal (219 kb)
21/12/2018 04:46
 
Proces-verbal (400 kb)
23/10/2018 13:08
  Lista de prezenţă (71 kb)
20/02/2019 08:16
  Rezultatele voturilor (1157 kb)
31/12/2018 13:26
  Voturi prin apel nominal (4888 kb)
21/12/2018 04:46
Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate