Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Sklepi seje Evropskega sveta z dne 22. in 23. marca (razprava)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Zahteva za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 10.Razrešnica 2016 (razprava)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Čas glasovanja
  12.1.Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami * (glasovanje)
  12.2.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (glasovanje)
  12.3.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.4.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.5.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.6.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  12.7.Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)
  12.8.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)
  12.9.Odpadki ***I (glasovanje)
  12.10.Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)
  12.11.Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I (glasovanje)
  12.12.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (glasovanje)
  12.13.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (glasovanje)
  12.14.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (glasovanje)
  12.15.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (glasovanje)
  12.16.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  12.17.Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 (glasovanje)
  12.18.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)
  12.19.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  12.20.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  12.21.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  12.22.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)
  12.23.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  12.24.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)
  12.25.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  12.26.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  12.27.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  12.28.Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  12.29.Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  12.30.Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  12.31.Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  12.32.Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  12.33.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)
  12.34.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  12.35.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  12.36.Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  12.37.Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  12.38.Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  12.39.Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  12.40.Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  12.41.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  12.42.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  12.43.Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  12.44.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  12.45.Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  12.46.Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  12.47.Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  12.48.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  12.49.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (glasovanje)
  12.50.Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  12.51.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  12.52.Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)
  12.53.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  12.54.Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  12.55.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  12.56.Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  12.57.Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)
  12.58.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  12.59.Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (glasovanje)
  12.60.Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  12.61.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)
  12.62.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)
  12.63.Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)
  12.64.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) (glasovanje)
  12.65.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)
  12.66.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  12.67.Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  12.68.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Predložitev dokumentov
 18.Prerazporeditev odobritev
 19.Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (razprava)
 20.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (razprava)
 21.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (razprava)
 22.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (razprava)
 23.Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (razprava)
 24.Letno poročilo o politiki konkurence (razprava)
 25.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic(2016/0107(COD)) (razprava)
 26.Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (387 kb)
23/10/2018 13:10
  Seznam navzočih (64 kb)
20/02/2019 08:16
 
Zapisnik (95 kb)
23/10/2018 13:10
  Seznam navzočih (11 kb)
20/02/2019 08:16
  Izidi glasovanja (661 kb)
31/12/2018 13:26
  Poimensko glasovanje (259 kb)
21/12/2018 04:46
 
Zapisnik (377 kb)
23/10/2018 13:10
  Seznam navzočih (71 kb)
20/02/2019 08:16
  Izidi glasovanja (1287 kb)
31/12/2018 13:26
  Poimensko glasovanje (4908 kb)
21/12/2018 04:46
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov