Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Sklepi seje Evropskega sveta z dne 22. in 23. marca (razprava)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Zahteva za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 10.Razrešnica 2016 (razprava)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami * (glasovanje)
  
12.2.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (glasovanje)
  
12.3.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.4.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.5.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.6.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.7.Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)
  
12.8.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)
  
12.9.Odpadki ***I (glasovanje)
  
12.10.Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)
  
12.11.Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I (glasovanje)
  
12.12.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (glasovanje)
  
12.13.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (glasovanje)
  
12.14.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (glasovanje)
  
12.15.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (glasovanje)
  
12.16.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  
12.17.Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 (glasovanje)
  
12.18.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)
  
12.19.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  
12.20.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
12.21.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  
12.22.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)
  
12.23.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  
12.24.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)
  
12.25.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  
12.26.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  
12.27.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  
12.28.Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  
12.29.Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  
12.30.Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
12.31.Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  
12.32.Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  
12.33.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)
  
12.34.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  
12.35.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
12.36.Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  
12.37.Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  
12.38.Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
12.39.Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  
12.40.Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  
12.41.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
12.42.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  
12.43.Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  
12.44.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  
12.45.Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  
12.46.Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  
12.47.Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  
12.48.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  
12.49.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (glasovanje)
  
12.50.Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  
12.51.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  
12.52.Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)
  
12.53.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
12.54.Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  
12.55.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  
12.56.Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  
12.57.Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)
  
12.58.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  
12.59.Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (glasovanje)
  
12.60.Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
12.61.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)
  
12.62.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)
  
12.63.Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)
  
12.64.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) (glasovanje)
  
12.65.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)
  
12.66.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  
12.67.Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  
12.68.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Predložitev dokumentov
 18.Prerazporeditev odobritev
 19.Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (razprava)
 20.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (razprava)
 21.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (razprava)
 22.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (razprava)
 23.Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (razprava)
 24.Letno poročilo o politiki konkurence (razprava)
 25.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic(2016/0107(COD)) (razprava)
 26.Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (387 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (347 kb) Izid poimenskega glasovanja (5957 kb) 
 
Zapisnik (95 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (661 kb) Izid poimenskega glasovanja (259 kb) 
 
Zapisnik (377 kb) Seznam navzočih (71 kb) Izidi glasovanj (1287 kb) Izid poimenskega glasovanja (4908 kb) 
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov