Index 
Jegyzőkönyv
PDF 407kWORD 96k
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 6.Az Európai Tanács március 22–23-i ülésének következtetései (vita)
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.A képviselőcsoportok tagjai
 9.Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 10.2016. évi mentesítés (vita)
 11.Az ülés folytatása
 12.Szavazások órája
  
12.1.A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása * (szavazás)
  
12.2.A Parlament 2019. évi ülésnaptára (szavazás)
  
12.3.EU–Ausztrália-keretmegállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.4.EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.5.Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.6.Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (kiegészítő jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.7.Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)
  
12.8.Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I (szavazás)
  
12.9.Hulladékok ***I (szavazás)
  
12.10.Hulladéklerakók ***I (szavazás)
  
12.11.A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (szavazás)
  
12.12.A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (szavazás)
  
12.13.Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás (szavazás)
  
12.14.Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (szavazás)
  
12.15.A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (szavazás)
  
12.16.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)
  
12.17.2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (szavazás)
  
12.18.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)
  
12.19.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)
  
12.20.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (szavazás)
  
12.21.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)
  
12.22.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)
  
12.23.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
  
12.24.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)
  
12.25.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)
  
12.26.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)
  
12.27.2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)
  
12.28.2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)
  
12.29.2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)
  
12.30.2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)
  
12.31.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)
  
12.32.2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (szavazás)
  
12.33.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (szavazás)
  
12.34.2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)
  
12.35.2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)
  
12.36.2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)
  
12.37.2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)
  
12.38.2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (szavazás)
  
12.39.2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)
  
12.40.2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)
  
12.41.2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)
  
12.42.2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)
  
12.43.2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)
  
12.44.2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)
  
12.45.2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)
  
12.46.2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)
  
12.47.2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)
  
12.48.2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)
  
12.49.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (szavazás)
  
12.50.2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (szavazás)
  
12.51.2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)
  
12.52.2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)
  
12.53.2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)
  
12.54.2016. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (szavazás)
  
12.55.2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (szavazás)
  
12.56.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)
  
12.57.2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)
  
12.58.2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)
  
12.59.2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) (szavazás)
  
12.60.2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)
  
12.61.2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (szavazás)
  
12.62.2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)
  
12.63.2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)
  
12.64.2016. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (szavazás)
  
12.65.2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)
  
12.66.2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)
  
12.67.2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)
  
12.68.2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R) (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az ülés folytatása
 16.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Előirányzatok átcsoportosítása
 19.A Cambridge Analytica és a Facebook: Adatvédelem és az állampolgárok magánéletének védelme mint a választási manipuláció elleni védelmi vonal (vita)
 20.A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***I (vita)
 21.A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (vita)
 22.Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I (vita)
 23.A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (vita)
 24.Éves jelentés a versenypolitikáról (vita)
 25.A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (vita)
 26.A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (vita)
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.35-kor nyitják meg.


2. A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (2018/2624(RSP)))

A vita időpontja: 2018. március 12. (2018.3.12-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei és Indrek Tarand, a CONT bizottság nevében, a Bizottság integritási politikájáról és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezéséről (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.12. pont .


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Belarusz (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Sógor Csaba, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek és Monica Macovei az ECR képviselőcsoport nevében, a Belaruszban kialakult helyzetről (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Belaruszban kialakult helyzetről (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B8-0204/2018).

II.   A Fülöp-szigetek (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Sógor Csaba, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere és Dubravka Šuica, a PPE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Fülöp-szigetekről (B8-0208/2018).

III.   A Gázai övezetben kialakult helyzet (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera és Seán Kelly, a PPE képviselőcsoport nevében, a Gázai övezetben kialakult helyzetről (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében, a Gázai övezetben kialakult helyzetről (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Gázai övezetben kialakult helyzetről (B8-0209/2018);

—   Meszerics Tamás, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora és Evi Laura Agea, a Gázai övezetben kialakult helyzetről (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, a Gázai övezetben kialakult helyzetről (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Gázai övezetben kialakult helyzetről (B8-0212/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - határidő: 2018. július 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete a 965/2012/EU rendeletnek a támogatási programok bevezetéséhez, a hajózó személyzet pszichológiai vizsgálatához, valamint a hajózó személyzet és a légiutas-kísérő személyzet tagjainak alkalmasságát biztosító rendszeres és szúrópróbaszerű pszichoaktívanyag-vizsgálathoz kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások tekintetében, továbbá az újonnan gyártott, legfeljebb 5 700 kg legnagyobb engedélyezett felszállótömegű, hat és kilenc közötti maximális üzemi utasülésszámú gázturbinás repülőgépek földközelség-jelző rendszerrel való felszerelése tekintetében történő módosításáról (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - határidő: 2018. június 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciántraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, foszetil, mandesztrobin, mepikvát, metazaklór, propamokarb, propargit, pirimetanil, szulfoxaflór és trifloxistrobin szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - határidő: 2018. május 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata az (EU) 2017/1214, az (EU) 2017/1215, az (EU) 2017/1216, az (EU) 2017/1218 és az (EU) 2017/1219 határozatnak az átmeneti időszak hossza tekintetében történő módosításáról (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - határidő: 2018. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - határidő: 2018. július 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - határidő: 2018. július 12.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 23 értelmezése tekintetében történő módosításáról (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - határidő: 2018. július 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a működési kockázatra vonatkozó, intézmények által alkalmazott fejlett mérési módszerek illetékes hatóság általi engedélyezése során használt értékelési módszertan meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- Helyesbítés az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről és az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. november 21-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelet bolgár nyelvi változatának helyesbítéséről (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- Helyesbítés a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/208 felhatalmazáson alapuló rendeletet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2018. február 15-i C(2018)0863 final felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyszerű, átlátható és egységesített (STS) értékpapírosítás és eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok (ABCP-k), a fordított repomegállapodások részeként kapott eszközökre alkalmazandó követelmények és a hitelminőség-értékelés módszertanai tekintetében történő módosításáról és kiegészítéséről (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 10.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU)2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 2.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal az Európai Parlament kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a működési kockázatra vonatkozó, intézmények által alkalmazott fejlett mérési módszerek illetékes hatóság általi engedélyezése során használt értékelési módszertan meghatározása tekintetében történő kiegészítésérőll – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. március 14., az illetékes bizottság kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


6. Az Európai Tanács március 22–23-i ülésének következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2március 22–23-i ülésének következtetései (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök felidézi a Parlamentnek a szíriai helyzettel és az uniós költségvetés számára szükséges új saját forrásokkal kapcsolatos álláspontját.

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson és Diane Dodds.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az S&D, GUE/NGL és Verts/ALE képviselőcsoportok kérték, hogy bocsássák szavazásra az ITRE bizottságnak a Janusz Lewandowski-jelentés (A8-0094/2018) alapján a tárgyalások megkezdéséről hozott határozatát, valamint a GUE/NGL és ENF képviselőcsoportok kérték, hogy bocsássák szavazásra az ITRE bizottságnak a Jerzy Buzek-jelentés (A8-0143/2018) alapján a tárgyalások megkezdéséről hozott határozatát. E határozatokat a 2018. április 16-i jegyzőkönyvben jelentették be (2018.4.16-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

A szavazásra az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése szerint holnap, 2018. április 19-én kerül sor.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. április 16-i jegyzőkönyvben (2018.4.16-i jegyzőkönyv, 11. pont ) bejelentett többi, az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatra vonatkozóan nem kapott kérést legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében rögzített határidő elteltével így a TRAN és az EMPL bizottság megkezdheti a Markus Pieper-jelentés (A8-0125/2018) és a Claude Rolin-jelentés (A8-0142/2018) alapján a tárgyalásokat.


8. A képviselőcsoportok tagjai

Aymeric Chauprade többé nem független képviselő, hanem 2018. április 18-i hatállyal csatlakozott az EFDD képviselőcsoporthoz.


9. Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésének megfelelően a FEMM bizottság kérelmezte konzultáció folytatását az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal annak érdekében, hogy az EGSZB adjon ki véleményt a nemek közötti digitális szakadékról.

A konzultációra irányuló kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.


10. 2016. évi mentesítés (vita)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [2017/2136(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
Jelentés a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
Jelentés az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0128/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0115/2018)

2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0074/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0069/2018)

2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0106/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0068/2018)

2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. július 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0098/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0066/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0083/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
Jelentés az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0067/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0085/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0086/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0090/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0107/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0087/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0088/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0096/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0103/2018)

2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0081/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0078/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0114/2018)

2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0079/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0101/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0080/2018)

2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0111/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0084/2018)

2016. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0102/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0092/2018)

2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0113/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0109/2018)

2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0093/2018)

2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)
Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0108/2018)

2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0082/2018)

2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0071/2018)

2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0070/2018)

2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0072/2018)

2016. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2)
Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0073/2018)

2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0075/2018)

2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0095/2018)

2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0077/2018)

2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R)
Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Felszólal: Inés Ayala Sender, aki kéri, hogy a jövőben az mentesítési eljárás árnyékelőadói a mainál hosszabb felszólalási időt kapjanak (az elnök tudomásul veszi).

Az elnök köszönti Klaus-Heiner Lehnét (a Számvevőszék elnöke) és Günther Oettingert (a Bizottság tagja).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle és Marco Valli előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Bart Staes, Indrek Tarand és Brian Hayes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke), Günther Oettinger és Klaus-Heiner Lehne.

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică (a DEVE bizottság véleményének előadója), Bogdan Andrzej Zdrojewski (a CULT bizottság véleményének előadója), Cristian Dan Preda (az AFET bizottság véleményének előadója), Alain Cadec (a PECH bizottság véleményének előadója), Karin Kadenbach (az AGRI bizottság véleményének előadója), Claude Rolin (az EMPL bizottság véleményének előadója), Kostas Chrysogonos (a LIBE bizottság véleményének előadója), Isabella De Monte (a TRAN bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Notis Marias (az ECON bizottság véleményének előadója), Gesine Meissner (a TRAN bizottság véleményének előadója), Markus Ferber (a TRAN bizottság véleményének előadója), Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jávor Benedek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudia Schmidt és Luke Ming Flanagan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Karin Kadenbach és Rosa D'Amato.

Felszólal: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand és Brian Hayes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.16. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.17. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.18. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.19. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.20. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.21. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.22. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.23. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.24. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.25. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.26. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.27. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.28. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.29. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.30. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.31. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.32. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.33. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.34. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.35. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.36. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.37. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.38. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.39. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.40. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.41. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.42. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.43. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.44. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.45. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.46. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.47. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.48. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.49. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.50. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.51. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.52. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.53. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.54. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.55. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.56. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.57. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.58. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.59. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.60. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.61. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.62. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.63. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.64. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.65. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.66. pont , 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.67. pont és 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 12.68. pont .

(Az ülést 11.50-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.


12. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


12.1. A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása * (szavazás)

Jelentés a közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)107)


12.2. A Parlament 2019. évi ülésnaptára (szavazás)

A Parlament 2019. évi ülésnaptára (2018/2652(RSO)): lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2018.4.16-i jegyzőkönyv, 10. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva

Következésképpen az Európai Parlament 2019. évi ülésnaptárát az alábbiak szerint állapítják meg:

- január 14–17.

- január 30–31.

- február 11–14.

- március 11–14.

- március 25–28.

- április 3–4.

- április 15–18.

- július 2–4.

- július 15–18.

- szeptember 16–19.

- október 9–10.

- október 21–24.

- november 13–14.

- november 25–28.

- december 16–19.


12.3. EU–Ausztrália-keretmegállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)108)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.4. EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2227(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)109)


12.5. Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)110)

A Parlament egyetért az egyezmény megkötésével.


12.6. Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (kiegészítő jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)111)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


12.7. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)112)


12.8. Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I (szavazás)

Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)113)


12.9. Hulladékok ***I (szavazás)

Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)114)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)114)


12.10. Hulladéklerakók ***I (szavazás)

Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)115)


12.11. A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)116)


12.12. A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság integritási politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (2018/2624(RSP))

A vita időpontja: 2018. március 12. (2018.3.12-i jegyzőkönyv, 14. pont )

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2018. április 18. (2018.4.18-i jegyzőkönyv, 2. pont).

Állásfoglalási indítvány B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)117)

Felszólalások

A szavazás előtt az elnök pontosítja, hogy a különböző nyelvi változatok egységesítésre kerülnek.


12.13. Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0184/2018 és B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0184/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)118)

(A B8-0185/2018/ állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


12.14. Az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra (szavazás)

Jelentés az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra [2017/2280(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)119)


12.15. A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések (szavazás)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről [2017/2010(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)120)


12.16. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek [2017/2136(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)121)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)121)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.17. 2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések (szavazás)

Jelentés a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)122)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)122)

Felszólalások

Dobromir Sośnierz Dobromir Sośnierza szavazás lebonyolításáról.


12.18. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA (szavazás)

Jelentés a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)123)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)123)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.19. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)124)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)124)


12.20. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)125)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)125)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


12.21. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)126)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)126)


12.22. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)127)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)127)


12.23. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)128)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)128)


12.24. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (szavazás)

Jelentés az Európai Unió a 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)129)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)129)


12.25. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)130)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)130)


12.26. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)131)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)131)


12.27. 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)132)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)132)


12.28. 2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)133)

Felszólalások

Monica Macovei az 1. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.


12.29. 2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (szavazás)

Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)134)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)134)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.30. 2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (szavazás)

Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)135)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)135)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.31. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)136)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)136)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.32. 2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)137)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)137)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.33. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (2016. július 1-je előtt: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)138)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)138)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.34. 2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (szavazás)

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)139)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)139)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.35. 2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (szavazás)

Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)140)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)140)

A mentesítést és az elszámolások lezárását elhalasztják (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének b) pontját).


12.36. 2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)141)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)141)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.37. 2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (szavazás)

Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)142)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)142)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.38. 2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)143)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)143)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.39. 2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (szavazás)

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)144)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)144)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.40. 2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)145)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)145)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.41. 2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)146)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)146)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.42. 2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (szavazás)

Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)147)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)147)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.43. 2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (szavazás)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 43. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)148)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)148)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.44. 2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (szavazás)

Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 44. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)149)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)149)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.45. 2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 45. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)150)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)150)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.46. 2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (szavazás)

Jelentés a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 46. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)151)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)151)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.47. 2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (szavazás)

Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 47. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)152)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)152)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.48. 2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (szavazás)

Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 48. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)153)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)153)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.49. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (szavazás)

Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 49. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)154)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)154)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.50. 2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (szavazás)

Jelentés az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 50. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)155)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)155)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.51. 2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (szavazás)

Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 51. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)156)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)156)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.52. 2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) (szavazás)

Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 52. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)157)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)157)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.53. 2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 53. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)158)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)158)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.54. 2016. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (szavazás)

Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 54. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)159)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)159)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.55. 2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 55. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)160)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)160)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.56. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (szavazás)

Jelentés az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 56. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)161)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)161)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.57. 2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (szavazás)

Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 57. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)162)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)162)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

Felszólalások

Reinhard Bütikofer a szavazás lebonyolításával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz).


12.58. 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 58. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)163)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)163)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.59. 2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) (szavazás)

Jelentés az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 59. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)164)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)164)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.60. 2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (szavazás)

Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 60. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)165)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)165)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.61. 2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI) (szavazás)

Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 61. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)166)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)166)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.62. 2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 62. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)167)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)167)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.63. 2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 63. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)168)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)168)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.64. 2016. évi mentesítés: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2) (szavazás)

Jelentés a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 64. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)169)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)169)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.65. 2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (szavazás)

Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 65. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)170)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)170)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.66. 2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 66. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)171)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)171)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).

Felszólalások

Petri Sarvamaa a szavazás lebonyolításáva kapcsolatban.


12.67. 2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (szavazás)

Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 67. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)172)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)172)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


12.68. 2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R) (szavazás)

Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 68. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)173)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)173)

A mentesítés megadva és az elszámolások lezárása jóváhagyva (lásd az eljárási szabályzat IV. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját).


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Francisco José Millán Mon-ajánlás – A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan és Jan Zahradil

Francisco José Millán Mon-jelentés – A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Simona Bonafè-jelentés – A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune és Stanislav Polčák

Simona Bonafè-jelentés – A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Simona Bonafè-jelentés – A8-0034/2017
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Anna Maria Corazza Bildt

Francesc Gambús-jelentés – A8-0253/2017
Rupert Matthews

Állásfoglalási indítvány a Bizottság integritási politikájáról és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezéséről (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Morvai Krisztina, Jan Zahradil és Sander Loones

Állásfoglalási indítvány az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladásról (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai és Jiří Pospíšil

Marietje Schaake-jelentés – A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mady Delvaux-jelentés – A8-0141/2018
Krisztina Morvai és Jiří Pospíšil

Joachim Zeller-jelentés – A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ingeborg Gräßle-jelentés – A8-0089/2018
Monica Macovei

Bart Staes-jelentés – A8-0115/2018
Monica Macovei

Bart Staes-jelentés – A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.47-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


16. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a DEC 5/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 06/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 07/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 08/2018. számú számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 09/2018. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az Európai Parlament 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2018/2001(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése alapján az Európai Unió Tanácsa értesítette a költségvetési hatóságot a DEC 04/2018. számú – III. szakasz – Bizottság – előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése alapján a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 04/2018. számú – III. szakasz – Bizottság – előirányzat-átcsoportosítását.


19. A Cambridge Analytica és a Facebook: Adatvédelem és az állampolgárok magánéletének védelme mint a választási manipuláció elleni védelmi vonal (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Cambridge Analytica és a Facebook: Adatvédelem és az állampolgárok magánéletének védelme mint a választási manipuláció elleni védelmi vonal (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, Nagy József, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa és Michał Boni.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Catherine Stihler, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Michał Boni, aki válaszol arra, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini és Emilian Pavel.

Felszólal: Věra Jourová és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


20. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***I (vita)

Jelentés a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elly Schlein (a DEVE bizottság véleményének előadója), Kostas Chrysogonos (a JURI bizottság véleményének előadója), Emmanuel Maurel (az INTA bizottság véleményének előadója), Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Roberto Gualtieri, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, és Barbara Kappel.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Paul Rübig aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Barbara Kappel aki válaszol arra, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Niedermüller Péter, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell és André Elissen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios és Romana Tomc.

Felszólal: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


21. A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (vita)

Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

A vita időpontja: 2017. április 4. (2017.4.4-i jegyzőkönyv, 5. pont )
A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. április 4. (2017.4.4-i jegyzőkönyv, 7.2. pont )

Daniel Dalton előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christofer Fjellner (az ENVI bizottság véleményének előadója), Karima Delli (a TRAN bizottság véleményének előadója), Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Olga Sehnalová, Eleonora Evi és Nicola Caputo.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Daniel Dalton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


22. Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I (vita)

Jelentés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sirpa Pietikäinen (az ENVI bizottság véleményének előadója) és Norbert Lins, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Thomas Waitz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo és Michel Dantin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski és Mairead McGuinness.

Felszólal: Phil Hogan és Martin Häusling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


23. A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (vita)

Jelentés a Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról [2016/2149(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Schöpflin György, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, független, Danuta Maria Hübner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica és João Ferreira.

Felszólal: Phil Hogan.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Paulo Rangel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.15. pont .


24. Éves jelentés a versenypolitikáról (vita)

Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2017/2191(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christel Schaldemose (az IMCO bizottság véleményének előadója), Szanyi Tibor (az AGRI bizottság véleményének előadója), Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alfred Sant, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen és Dariusz Rosati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil és Ivana Maletić.

Felszólal: Margrethe Vestager és Ramon Tremosa i Balcells.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.16. pont .


25. A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000015/2018) felteszi: Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, a Tanácshoz: A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner kifejti a kérdést.

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati és Elly Schlein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sirpa Pietikäinen és Notis Marias.

Felszólal: Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


26. A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000008/2018) felteszi: Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000009/2018) felteszi: Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile kifejti a kérdéseket.

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Michèle Rivasi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Monika Panayotova.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte és Mireille D’Ornano, az ENVI bizottság nevében, a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanságról és az átoltottsági ráta európai csökkenéséről (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanságról és az átoltottsági ráta európai csökkenéséről (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.17. pont .


27. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 619.992/OJJE).


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.02-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat