Rodyklė 
Protokolas
PDF 392kWORD 96k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Frakcijų sudėtis
 9.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 10.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis * (balsavimas)
  12.2.Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis (balsavimas)
  12.3.ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.4.ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.5.Europos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.6.Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.7.Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (balsavimas)
  12.8.Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I (balsavimas)
  12.9.Atliekos ***I (balsavimas)
  12.10.Atliekų sąvartynai ***I (balsavimas)
  12.11.Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (balsavimas)
  12.12.Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (balsavimas)
  12.13.Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (balsavimas)
  12.14.ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (balsavimas)
  12.15.Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (balsavimas)
  12.16.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)
  12.17.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)
  12.18.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)
  12.19.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)
  12.20.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)
  12.21.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (balsavimas)
  12.22.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (balsavimas)
  12.23.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)
  12.24.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (balsavimas)
  12.25.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)
  12.26.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (balsavimas)
  12.27.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)
  12.28.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)
  12.29.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)
  12.30.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)
  12.31.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)
  12.32.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)
  12.33.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (balsavimas)
  12.34.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)
  12.35.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)
  12.36.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)
  12.37.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)
  12.38.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)
  12.39.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (balsavimas)
  12.40.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)
  12.41.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)
  12.42.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)
  12.43.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)
  12.44.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)
  12.45.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)
  12.46.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)
  12.47.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)
  12.48.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)
  12.49.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (balsavimas)
  12.50.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)
  12.51.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)
  12.52.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)
  12.53.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)
  12.54.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)
  12.55.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)
  12.56.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)
  12.57.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (balsavimas)
  12.58.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)
  12.59.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (balsavimas)
  12.60.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)
  12.61.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (balsavimas)
  12.62.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (balsavimas)
  12.63.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (balsavimas)
  12.64.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2) (balsavimas)
  12.65.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė (balsavimas)
  12.66.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)
  12.67.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)
  12.68.2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 17.Gauti dokumentai
 18.Asignavimų perkėlimas
 19.„Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais (diskusijos)
 20.Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ***I (diskusijos)
 21.Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (diskusijos)
 22.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I (diskusijos)
 23.Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (diskusijos)
 24.Metinė konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)
 25.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD)) (diskusijos)
 26.Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (2018/2624(RSP)))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. kovo 12 d. (2018 03 12 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ir Indrek Tarand, CONT komiteto vardu – dėl Komisijos sąžiningumo politikos, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimo (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.12 punktas


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Baltarusija (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly ir Inese Vaidere, PPE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos(B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post, S&D frakcijos vardu, sur la Baltarusija (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu – dėl padėties Baltarusijos (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Valentinas Mazuronis, ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Baltarusijos (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ir Jordi Solé, Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Baltarusijos (B8-0204/2018).

II.   Filipinai (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere ir Dubravka Šuica, PPE frakcijos vardu – dėl Filipinų (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post ir Neena Gill, S&D frakcijos vardu – dėl Filipinų (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Monica Macovei, ECR frakcijos vardu – dėl Filipinų (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Valentinas Mazuronis, ALDE frakcijos vardu – dėl Filipinų (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé ir Igor Šoltes, Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Filipinų (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan ir Kostadinka Kuneva, GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Filipinų (B8-0208/2018).

III.   Padėtis Gazos Ruože (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera ir Seán Kelly, PPE frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Norbert Neuser, S&D frakcijos vardu – dėl padėties Gazos Ruože (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ir Marietje Schaake, ALDE frakcijos vardu dėl padėties Gazos Ruože (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé ir Igor Šoltes, Verts/ALE frakcijos vardu, ir Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora ir Evi Laura Agea – dėl padėties Gazos Ruože (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ir Monica Macovei, ECR frakcijos vardu, sur la situation à Gaza (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas ir Kostadinka Kuneva, GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Gazos Ruože (B8-0212/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su paramos programų įvedimu, skrydžio įgulos narių psichologiniu vertinimu, taip pat sisteminiu ir atrankiuoju psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tikrinimu siekiant užtikrinti, kad skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos nariai būtų tinkamos sveikatos būklės, ir dėl įspėjimo apie vietovės reljefą sistemos įrengimo naujuose lėktuvuose su turbininiais varikliais, kurių didžiausia sertifikuota kilimo masė yra ne didesnė kaip 5 700 kg ir kuriais galima vežti nuo šešių iki devynių keleivių, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, difenokonazolo, fenamidono, flubendiamido, fluopikolido, folpeto, fosetilo, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, propargito, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - Terminas: 2018 m. gegužės 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio trukmės iš dalies keičiami sprendimai (ES) 2017/1214, (ES) 2017/1215, (ES) 2017/1216, (ES) 2017/1218 ir (ES) 2017/1219 (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - Terminas: 2018 m. birželio 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos III priedas (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI art54

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 12 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23-iojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - Terminas: 2018 m. liepos 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI art54


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir nustatoma vertinimo metodika, pagal kurią kompetentingos institucijos leidžia įstaigoms taikyti pažangiuosius operacinės rizikos vertinimo metodus (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Klaidų Ištaisymas. 2017 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 nuostatos dėl prevencinių sveikatos priemonių tarp šunų plintančiai Echinococcus multilocularis sukeliamai infekcijai kontroliuoti ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1152/2011, klaidų ištaisymas (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2018 m. kovo 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/653, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su pagrindinės informacijos dokumentų pateikimu, turiniu, peržiūra ir patikslinimu ir reikalavimo pateikti tokius dokumentus įvykdymo sąlygomis, redakcija bulgarų kalba (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Klaidų Ištaisymas. 2018 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotojo reglamento C(2018)0863 final, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais, klaidų ištaisymas (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos ir papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 nuostatos dėl paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių, reikalavimų, taikomų pagal atvirkštinio atpirkimo sandorius gaunamam turtui, ir kredito kokybės vertinimo metodikų (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 10 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 2 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir nustatoma vertinimo metodika, pagal kurią kompetentingos institucijos leidžia įstaigoms taikyti pažangiuosius operacinės rizikos vertinimo metodus (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. kovo 14 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


6. Kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Pirmininkas vėl pakartojo Parlamento poziciją dėl pdėties Sirijoje ir dėl būtinybės rasti naujų nuosavų išteklių Sąjungos biudžetui.

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson ir Diane Dodds.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkė pranešė, kad gavo S&D, GUE/NGL ir Verts/ALE frakcijų prašymus balsuoti dėl sprendimo pradėti ITRE komiteto derybas remiantis Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) pranešimu ir GUE/NGL bei ENF frakcijų prašymus balsuoti dėl sprendimo pradėti ITRE komiteto derybas remiantis Jerzy Buzek (A8-0143/2018) pranešimu, apie kurias buvo pranešta 2018 m. balandžio 16 d., pirmadienio, protokole (2018 04 16 protokolo 11 punktas).

Balsavimas vyks rytoj, 2018 m. balandžio 19 d., ketvirtadienį, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkė pranešė, kad negavo nė vienos ar kelių frakcijų arba ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurias buvo pranešta 2018 m. balandžio 16 d. protokole (2018 04 16 protokolo 11 punktas).

TRAN ir EMPL komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui remiantis Markus Pieper (A8-0125/2018) ir Claude Rolin (A8-0142/2018) pranešimais.


8. Frakcijų sudėtis

Aymeric Chauprade nebepriklauso nepriklausomiems nariams ir nuo 2018 m. balandžio 18 d. prisijungė prie EFDD frakcijos.


9. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)

Pirmininkė pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį gavo FEMM komiteto prašymą, kuriuo siekiama pasikonsultuoti su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, kad jis pateiktų nuomonę dėl lyčių nelygybės skaitmeniniame sektoriuje.

Šis prašymas bus laikomas priimtu, nebent per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašys balsuoti dėl jo.


10. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (diskusijos)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [2017/2136(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marco Valli (A8-0128/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0115/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0074/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras
Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0069/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0106/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0068/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0098/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0066/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0083/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0067/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0085/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0086/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA)
Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0090/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0107/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0087/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0088/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)
Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0096/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0103/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)
Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0081/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0078/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0114/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)
Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0079/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0101/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0080/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)
Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0111/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0084/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0102/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0092/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
Pranešimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0113/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)
Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0109/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0093/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0108/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0082/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė
Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0071/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0070/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0072/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2)
Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0073/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0075/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0095/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0077/2018)

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R)
Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Kalbėjo Inés Ayala Sender, ji paprašė, kad ateityje biudžeto įvykdymo patvirtinimo šešėliniams pranešėjams būtų suteikta daugiau kalbėjimo laiko nei numatyta šiuo metu (pirmininkė į tai atkreipė dėmesį).

Pirmininkė pasveikino Klaus-Heiner Lehne (Audito Rūmų pirmininką) ir Günther Oettinger (Komisijos narį).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle ir Marco Valli pristatė pranešimus.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Bart Staes, Indrek Tarand ir Brian Hayes pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas), Günther Oettinger ir Klaus-Heiner Lehne.

Kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică (DEVE komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas), Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Karin Kadenbach (AGRI komiteto nuomonės referentė), Claude Rolin (EMPL komiteto nuomonės referentas), Kostas Chrysogonos (LIBE komiteto nuomonės referentas), Isabella De Monte (TRAN komiteto nuomonės referentė), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Notis Marias (ECON komiteto nuomonės referentas), Gesine Meissner (TRAN komiteto nuomonės referentė), Markus Ferber (TRAN komiteto nuomonės referentas), Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Claudia Schmidt ir Luke Ming Flanagan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Karin Kadenbach ir Rosa D'Amato.

Kalbėjo: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand ir Brian Hayes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 18 protokolo 12.16 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.17 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.18 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.19 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.20 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.21 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.22 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.23 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.24 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.25 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.26 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.27 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.28 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.29 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.30 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.31 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.32 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.33 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.34 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.35 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.36 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.37 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.38 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.39 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.40 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.41 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.42 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.43 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.44 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.45 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.46 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.47 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.48 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.49 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.50 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.51 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.52 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.53 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.54 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.55 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.56 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.57 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.58 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.59 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.60 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.61 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.62 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.63 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.64 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.65 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.66 punktas, 2018 04 18 protokolo 12.67 punktas ir 2018 04 18 protokolo 12.68 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.50 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis (balsavimas)

Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis (2018/2652(RSO)): žr. Pirmininkų sueigaos pasiūlymą (2018 04 16 protokolo 10 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Paskelbta, kad patvirtinta.

Nustatytas toks 2019 m. Europos Parlamento sesijų laikotarpių kalendorius:

- sausio 14-17 d.,

- sausio 30-31 d.,

- vasario 11-14 d.,

- kovo 11-14 d.,

- kovo 25-28 d.,

- balandžio 3-4 d.,

- balandžio 15-18 d.,

- liepos 2-4 d.,

- liepos 15-18 d.,

- rugsėjo 16-19 d.,

- spalio 9-10 d.,

- spalio 21-24 d.,

- lapkričio 13-14 d.,

- lapkričio 25-28 d.,

- gruodžio 16-19 d.


12.3. ES ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)108)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.4. ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2227(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)109)


12.5. Europos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)110)

Parlamentas pritarė konvencijos sudarymui.


12.6. Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)111)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


12.7. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)112)


12.8. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)113)


12.9. Atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)114)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)114)


12.10. Atliekų sąvartynai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)115)


12.11. Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 87/217/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Tarybos direktyvos 86/278/EEB ir Tarybos direktyvos 94/63/EB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)116)


12.12. Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas (2018/2624(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. kovo 12 d. (2018 03 12 protokolo 14 punktas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2018 m. balandžio 18 d. (2018 04 18 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)117)

Kalbėjo:

Po balsavimo Pirmininkas patikslino, kad kalbinės versijos bus suvienodintos.


12.13. Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0184/2018 ir B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0184/2018

Priimta (P8_TA(2018)118)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0185/2018/ anuliuotas.)


12.14. ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. (balsavimas)

Pranešimas „ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.“ [2017/2280(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)119)


12.15. Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (balsavimas)

Pranešimas dėl metinių 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitų [2017/2010(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)120)


12.16. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [2017/2136(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)121)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)121)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.17. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (balsavimas)

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)122)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)122)

Kalbėjo:

Dobromir Sośnierz dėl balsavimo tvarkos.


12.18. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai (balsavimas)

Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)123)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)123)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.19. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)124)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)124)


12.20. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)125)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)125)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


12.21. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)126)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)126)


12.22. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)127)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)127)


12.23. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)128)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)128)


12.24. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)129)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)129)


12.25. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)130)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)130)


12.26. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)131)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)131)


12.27. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)132)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)132)


12.28. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)133)

Kalbėjo:

Monica Macovei pateikė pakeitimo 1 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


12.29. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (balsavimas)

Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)134)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)134)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.30. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)135)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)135)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.31. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)136)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)136)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.32. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)137)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)137)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.33. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (iki 2016 m. liepos 1 d. – Europos policijos koledžo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)138)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)138)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.34. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)139)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)139)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.35. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)140)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)140)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą).


12.36. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)141)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)141)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.37. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)142)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)142)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.38. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)143)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)143)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.39. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 39)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)144)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)144)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.40. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 40)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)145)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)145)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.41. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 41)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)146)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)146)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.42. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 42)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)147)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)147)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.43. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 43)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)148)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)148)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.44. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 44)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)149)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)149)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.45. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 45)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)150)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)150)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.46. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 46)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)151)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)151)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.47. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 47)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)152)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)152)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.48. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 48)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)153)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)153)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.49. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 49)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)154)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)154)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.50. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 50)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)155)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)155)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.51. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 51)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)156)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)156)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.52. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 52)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)157)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)157)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.53. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 53)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)158)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)158)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.54. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 54)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)159)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)159)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.55. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 55)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)160)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)160)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.56. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 56)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)161)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)161)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.57. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 57)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)162)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)162)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

Kalbėjo:

Reinhard Bütikofer dėl balsavimo eigos (Pirmininkas pateikė patikslinimų).


12.58. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 58)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)163)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)163)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.59. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 59)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)164)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)164)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.60. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 60)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)165)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)165)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.61. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 61)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)166)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)166)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.62. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 62)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)167)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)167)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.63. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ECSEL 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 63)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)168)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)168)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.64. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (KEV2) (balsavimas)

Pranešimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 64)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)169)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)169)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.65. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 65)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)170)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)170)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.66. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 66)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)171)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)171)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).

Kalbėjo:

Petri Sarvamaa dėl balsavimo tvarkos.


12.67. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (balsavimas)

Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 67)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)172)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)172)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


12.68. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 68)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2018)173)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)173)

Suteiktas patvirtinimas, kad biudžetas įvykdytas, ir sąskaitos uždarytos (žr. Darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą).


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan ir Jan Zahradil

Pranešimas: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Pranešimas: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Pranešimas: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, ir Anna Maria Corazza Bildt

Pranešimas: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos sąžiningumo politikos, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimo (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil ir Sander Loones

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl JT Pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir dėl pabėgėlių pažangos (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Pranešimas: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Pranešimas: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.47 val.)


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


16. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


17. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 5/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 06/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 07/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 08/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 09/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2018/2001(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Asignavimų perkėlimas

Remdamasi Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtino asignavimų perkėlimą DEC 04/2018. III skirsnis – Komisija.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 04/20187. III skirsnis – Komisija.


19. „Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Cambridge Analytica“ ir „Facebook“: duomenų apsauga ir piliečių privatumas kaip gynybos linija prieš manipuliavimą rinkimais (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz), Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Silvia Costa ir Michał Boni.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Catherine Stihler (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Michał Boni, pastarasis į jį atsakė), Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini ir Emilian Pavel.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


20. Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Elly Schlein (DEVE komiteto nuomonės referentė), Kostas Chrysogonos (JURI komiteto nuomonės referentas), Emmanuel Maurel (INTA komiteto nuomonės referentas), Emil Radev PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Roberto Gualtieri, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini) ir Barbara Kappel.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Paul Rübig (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Barbara Kappel pastarasis į jį atsakė), Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell ir André Elissen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios ir Romana Tomc.

Kalbėjo: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.5 punktas


21. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. balandžio 4 d. (2017 04 04 protokolo 5 punktas)
Balsavimas vyko 2017 m. balandžio 4 d. (2017 04 04 protokolo 7.2 punktas)

Daniel Dalton pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Christofer Fjellner (ENVI komiteto nuomonės referentas), Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė), Ivan Štefanec PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Anneleen Van Bossuyt ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Olga Sehnalová, Eleonora Evi ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Daniel Dalton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.6 punktas


22. Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling pristatė pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen (ENVI komiteto nuomonės referentė) ir Norbert Lins PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo ir Michel Dantin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Martin Häusling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.7 punktas


23. Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo [2016/2149(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel pristatė pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: György Schöpflin PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski nepriklausomas narys, Danuta Maria Hübner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Max Andersson), Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica ir João Ferreira.

Kalbėjo Phil Hogan.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Paulo Rangel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.15 punktas


24. Metinė konkurencijos politikos ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos [2017/2191(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells pristatė pranešimą.

Kalbėjo Margrethe Vestager (Komisijos narė).

Kalbėjo: Christel Schaldemose (IMCO komiteto nuomonės referentė), Tibor Szanyi (AGRI komiteto nuomonės referentas), Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Alfred Sant S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen ir Dariusz Rosati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Margrethe Vestager ir Ramon Tremosa i Balcells.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.16 punktas


25. Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD)) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000015/2018) ir kurį pateikė Pavel Svoboda, JURI komiteto vardu, Tarybai: Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner pristatė klausimą.

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati S&D frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Dariusz Rosati ir Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen ir Notis Marias.

Kalbėjo Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


26. Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000008/2018) ir kurį pateikė Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ir Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, Tarybai: Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000009/2018) ir kurį pateikė Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ir Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile pristatė klausimus.

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, ir Michèle Rivasi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott ir Michaela Šojdrová.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis ir Monika Panayotova.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ir Mireille D’Ornano, ENVI komiteto vardu, – dėl nepasitikėjimo skiepais ir sumažėjusio pasiskiepijusių žmonių skaičiaus Europoje (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, – dėl nepasitikėjimo skiepais ir sumažėjusio pasiskiepijusių žmonių skaičiaus Europoje (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 04 19 protokolo 10.17 punktas


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 619.992/OJJE).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.02 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Atnaujinta: 2018 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika