Indiċi 
Minuti
PDF 409kWORD 96k
L-Erbgħa, 18 ta' April 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Marzu (dibattitu)
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 8.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 9.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Kwittanza 2016 (dibattitu)
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali * (votazzjoni)
  12.2.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019 (votazzjoni)
  12.3.Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.4.Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.5.Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.6.Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll Addizzjonali) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  12.7.L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (votazzjoni)
  12.8.Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)
  12.9.L-iskart ***I (votazzjoni)
  12.10.Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I (votazzjoni)
  12.11.Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I (votazzjoni)
  12.12.Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
  12.13.Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (votazzjoni)
  12.14.Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (votazzjoni)
  12.15.Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (votazzjoni)
  12.16.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)
  12.17.Kwittanza 2016: Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)
  12.18.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)
  12.19.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  12.20.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (votazzjoni)
  12.21.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)
  12.22.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  12.23.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)
  12.24.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)
  12.25.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)
  12.26.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)
  12.27.Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)
  12.28.Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)
  12.29.Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)
  12.30.Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)
  12.31.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)
  12.32.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop) (votazzjoni)
  12.33.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (votazzjoni)
  12.34.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)
  12.35.Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)
  12.36.Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)
  12.37.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)
  12.38.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)
  12.39.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)
  12.40.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)
  12.41.Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)
  12.42.Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)
  12.43.Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)
  12.44.Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  12.45.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)
  12.46.Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)
  12.47.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)
  12.48.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)
  12.49.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (votazzjoni)
  12.50.Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)
  12.51.Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)
  12.52.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)
  12.53.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)
  12.54.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)
  12.55.Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)
  12.56.Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)
  12.57.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (votazzjoni)
  12.58.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)
  12.59.Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (votazzjoni)
  12.60.Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)
  12.61.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)
  12.62.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (votazzjoni)
  12.63.Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (votazzjoni)
  12.64.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) (votazzjoni)
  12.65.Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)
  12.66.Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)
  12.67.Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)
  12.68.Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R) (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 17.Dokumenti mressqa
 18.Virements de crédits
 19.Cambridge Analytica u Facebook: Il-protezzjoni tad-data u l-privatezza taċ-ċittadini bħala strateġija ta' difiża kontra l-manipulazzjoni tal-elezzjonijiet (dibattitu)
 20.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I (dibattitu)
 21.L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (dibattitu)
 22.Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I (dibattitu)
 23.L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (dibattitu)
 24.Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (dibattitu)
 25.Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (dibattitu)
 26.Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (dibattitu)
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (2018/2624(RSP)))

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Marzu 2018 (punt 14 tal-Minuti ta' 12.3.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei u Indrek Tarand, f'isem il-Kumitat CONT, dwar il-politika tal-integrità tal-Kummissjoni, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Votazzjoni: punt 12.12 tal-Minuti ta' 18.4.2018.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-Belarussja (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Belarussja (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Belarussja (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Belarussja (B8-0204/2018).

II.   Il-Filippini (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere u Dubravka Šuica, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Filippini (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Filippini (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Filippini (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Filippini (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Filippini (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan u Kostadinka Kuneva, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Filippini (B8-0208/2018).

III.   Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera u Seán Kelly, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni f'Gaża (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Norbert Neuser, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš u Marietje Schaake, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora u Evi Laura Agea, dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni f'Gaża (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas u Kostadinka Kuneva, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (B8-0212/2018).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - skadenza: 10 ta' Lulju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012, fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri amministrattivi relatati mal-introduzzjoni ta' programmi ta' appoġġ, mal-valutazzjoni psikoloġika tal-ekwipaġġ tat-titjira, kif ukoll mal-ittestjar aleatorju u sistematiku għas-sustanzi psikoattivi sabiex tiġi żgurata l-idoneità medika tal-membri tal-ekwipaġġ tal-kabina u tat-titjira, u fir-rigward tat-tgħammir tal-ajruplani ġodda li jaħdmu b'magna b'turbina b'massa massima ta' tlugħ iċċertifikata ta' 5 700 kg jew inqas approvati biex iġorru minn sitta sa disa' passiġġieri b'sistema ta' twissija u ta' għarfien tat-terren (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - skadenza: 23 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi ta' residwi għaċ-ċjantraniliprol, iċ-ċimoksanil, id-deltametrin, id-difenokonażol, il-fenamidon, il-flubendiammid, il-fluwopikolid, il-folpet, il-fosetil, il-mandestrobin, il-mepikwat, il-metażaklor, il-propamokarb, il-propargit, il-pirimetanil, is-sulfoksaflor u t-trifloksistrobin f'ċerti prodotti jew fuqhom (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - skadenza: 24 ta' Mejju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 u (UE) 2017/1219 fir-rigward tat-tul ta' żmien tal-perjodu ta' tranżizzjoni (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - skadenza: 24 ta' Ġunju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda u li jikkoreġi l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - skadenza: 9 ta' Lulju 2018)
irreferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - skadenza: 12 ta' Lulju 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjoni 23 tal-Kumitat tal-Interpretazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - skadenza: 10 ta' Lulju 2018)
irreferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


5. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-metodoloġija ta' valutazzjoni li skont liema l-awtoritajiet kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet jużaw Approċċi ta' Kejl Avvanzat għar-riskju operazzjonali (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 14 Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Novembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri sanitarji preventivi għall-kontroll tal-infezzjoni Echinococcus multilocularis fil-klieb, u li jħassar ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1152/2011 [C(2017)07619 final] (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 16 Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni bil-lingwa Bulgara tar-Regolament Delegat (UE) 2017/653 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji dwar il-preżentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit li jiġu pprovduti dawn id-dokumenti (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 4 April 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C(2018)0863 final) tal-15 ta’ Frar 2018 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/208 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta’ vetturi għall-agrikoltura u l-forestrija (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 21 Marzu 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1131 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-titolizzazzjonijiet u l-karti kummerċjali garantiti b'assi (ABCPs) sempliċi, trasparenti u standardizzati (STS), ir-rekwiżiti għall-assi riċevuti bħala parti minn ftehimiet ta' retroriakkwist u l-metodoloġiji ta' valutazzjoni tal-kwalità tal-kreditu (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 10 April 2018

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/118 li jistabbilixxi l-miżuri ta' konservazzjoni fis-sajd għall-protezzjoni tal-ambjent marittimu fil-Baħar tat-Tramuntana (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 2 Marzu 2018

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: 2 xhur addizzjonali mat-talba tal-Parlament Ewropew

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu ġie modifikat minn 1 għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tal-metodoloġija ta' valutazzjoni li skont liema l-awtoritajiet kompetenti jippermettu lill-istituzzjonijiet jużaw Approċċi ta' Kejl Avvanzat għar-riskju operazzjonali – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur mid-data tal-wasla tal-14 ta' Marzu 2018 fuq talba tal-Kumitat kompetenti.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


6. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Marzu (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Marzu (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) għamel id-dikjarazzjoni.

Il-President tkellem b'riferiment għall-pożizzjoni tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja u dwar il-bżonn li jinstabu riżorsi proprji ġodda għall-baġit tal-Unjoni.

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson u Diane Dodds.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini u Juan Fernando López Aguilar.

Interventi ta': Jean-Claude Juncker u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President iddikjarat li rċeviet talbiet għal votazzjoni mill-Gruppi S&D, GUE/NGL u Verts/ALE, rigward id-deċiżjoni li l-Kumitat ITRE jidħol f'negozjati abbażi tar-rapport ta' Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) u mill-Gruppi GUE/NGL u ENF rigward id-deċiżjoni li l-Kumitat ITRE jidħol f'negozjati abbażi tar-rapport ta' Jerzy Buzek (A8-0143/2018), imħabbra fil-Minuti tat-Tnejn, 16 ta' April 2018 (punt 11 tal-Minuti ta' 16.4.2018).

Il-votazzjonijiet se jsiru għada, il-Ħamis 19 ta' April 2018, bi qbil mal-Artikolu 69(c)(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President iddikjarat li ma rċevietx talbiet minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju rigward id-deċiżjonijiet l-oħrajn għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 16 ta' April 2018 (punt 11 tal-Minuti ta' 16.4.2018).

Il-Kumitati TRAN u EMPL setgħu għalhekk jibdew in-negozjati wara tmiem l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 69(c)(2) tar-Regoli ta' Proċedura, abbażi tar-rapporti ta' Markus Pieper (A8-0125/2018) u Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Aymeric Chauprade m'għadux jagħmel parti mill-Membri mhux affiljati u ssieħeb mal-Grupp EFDD b'effett mit-18 ta' April 2018.


9. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President iddikjara li rċieva, skont l-Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura, talba mill-Kumitat FEMM biex jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ħalli jagħti opinjoni dwar d-distakk bejn is-sessi fil-qasam diġitali.

Din it-talba għal konsultazzjoni se titqies bħala approvata sakemm grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx ma jitolbux fi żmien 24 siegħa mit-tħabbira li għandu jittieħed vot fuqha..


10. Kwittanza 2016 (dibattitu)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [2017/2136(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Kwittanza 2016: Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016
Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (qabel l-1 ta' Lulju 2016: il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Intervent ta': Inés Ayala Sender, biex titlob li 'l quddiem is-shadow rapporteurs għall-kwittanza jkollhom aktar ħin għad-diskors minn dak previst għal-lum (il-President ħa nota).

Il-President laqa' lil Klaus-Heiner Lehne (President tal-Qorti tal-Awdituri) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle u Marco Valli ppreżentaw ir-rapport.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Bart Staes, Indrek Tarand u Brian Hayes ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill), Günther Oettinger u Klaus-Heiner Lehne.

Interventi ta': Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Alain Cadec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Karin Kadenbach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Claude Rolin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Kostas Chrysogonos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Isabella De Monte (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Iskra Mihaylova (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Notis Marias (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Gesine Meissner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Markus Ferber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudia Schmidt u Luke Ming Flanagan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Karin Kadenbach u Rosa D'Amato.

Interventi ta': Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand u Brian Hayes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.16 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.17 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.18 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.19 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.20 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.21 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.22 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.23 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.24 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.25 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.26 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.27 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.28 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.29 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.30 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.31 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.32 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.33 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.34 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.35 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.36 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.37 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.38 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.39 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.40 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.41 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.42 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.43 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.44 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.45 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.46 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.47 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.48 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.49 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.50 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.51 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.52 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.53 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.54 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.55 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.56 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.57 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.58 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.59 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.60 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.61 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.62 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.63 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.64 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.65 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.66 tal-Minuti ta' 18.4.2018, punt 12.67 tal-Minuti ta' 18.4.2018 u punt 12.68 tal-Minuti ta' 18.4.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.50.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


12.1. Perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2018)107)


12.2. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019 (votazzjoni)

Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019 (2018/2652(RSO)): ara l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 10 tal-Minuti ta' 16.4.2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

Dikjarat approvat

Il-kalendarju għas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament Ewropew għall-2019 huwa stabbilit kif ġej:

- mill-14 sas-17 ta' Jannar

- mit-30 sal-31 ta' Jannar

- mill-11 sal-14 ta' Frar

- mill-11 sal-14 ta' Marzu

- mill-25 sat-28 ta' Marzu

- mit-3 sal-4 ta' April

- mill-15 sat-18 ta' April

- mit-2 sal-4 ta' Lulju

- mill-15 sat-18 ta' Lulju

- mis-16 sad-19 ta' Settembru

- mid-9 sal-10 ta' Ottubru

- mill-21 sal-24 ta' Ottubru

- mit-13 sal-14 ta' Novembru

- mill-25 sat-28 ta' Novembru

- mis-16 sad-19 ta' Diċembru.


12.3. Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)108)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.4. Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra [2017/2227(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)109)


12.5. Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)110)

Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-konvenzjoni.


12.6. Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll Addizzjonali) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Addizzjonali li jissupplimenta l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)111)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


12.7. L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)112)


12.8. Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)113)


12.9. L-iskart ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart [COM(2015)0595 - C8-0382/2015- 2015/0275(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)114)

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)114)


12.10. Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)115)


12.11. Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/217/KEE tal-Kunsill, id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 94/63/KE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)116)


12.12. Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (2018/2624(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 12 ta' Marzu 2018 (punt 14 tal-Minuti ta' 12.3.2018)

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 18 ta' April 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 18.4.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)117)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, il-President ippreċiża li l-verżjonijiet lingwistiċi se jiġu armonizzati.


12.13. Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari u dwar ir-rifuġjati (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0184/2018 u B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0184/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)118)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0185/2018/ iddekadiet.)


12.14. Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 [2017/2280(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)119)


12.15. Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità [2017/2010(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)120)


12.16. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi [2017/2136(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)121)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)121)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.17. Kwittanza 2016: Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)122)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)122)

Interventi

Dobromir Sośnierz dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet.


12.18. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa', tal-għaxar u tal-ħdax-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)123)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)123)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.19. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)124)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)124)


12.20. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)125)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)125)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.21. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)126)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)126)


12.22. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)127)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)127)


12.23. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)128)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)128)


12.24. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)129)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)129)


12.25. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)130)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)130)


12.26. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)131)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)131)


12.27. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)132)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)132)


12.28. Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)133)

Interventi

Monica Macovei ressqet emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.


12.29. Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 29)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)134)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)134)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.30. Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 30)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)135)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)135)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.31. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 31)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)136)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)136)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.32. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 32)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)137)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)137)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.33. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (qabel l-1 ta' Lulju 2016: il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija) (CEPOL) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 33)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)138)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)138)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.34. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 34)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)139)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)139)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.35. Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 35)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)140)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)140)

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura)


12.36. Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 36)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)141)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)141)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.37. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 37)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)142)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)142)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.38. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 38)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)143)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)143)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.39. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 39)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)144)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)144)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.40. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 40)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)145)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)145)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.41. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 41)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)146)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)146)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.42. Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 42)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)147)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)147)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.43. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 43)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)148)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)148)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.44. Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 44)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)149)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)149)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.45. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 45)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)150)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)150)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.46. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 46)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)151)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)151)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.47. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 47)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)152)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)152)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.48. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 48)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)153)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)153)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.49. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (issa l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 49)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)154)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)154)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.50. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 50)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)155)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)155)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.51. Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 51)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)156)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)156)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.52. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 52)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)157)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)157)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.53. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 53)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)158)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)158)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.54. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 54)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)159)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)159)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.55. Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 55)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)160)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)160)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.56. Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 56)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)161)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)161)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.57. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 57)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)162)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)162)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi

Reinhard Bütikofer dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet (Il-President iċċara xi punti).


12.58. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 58)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)163)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)163)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.59. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 59)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)164)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)164)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.60. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 60)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)165)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)165)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.61. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 61)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)166)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)166)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.62. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 62)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)167)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)167)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.63. Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 63)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)168)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)168)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.64. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 64)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)169)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)169)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.65. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 65)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)170)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)170)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.66. Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 66)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)171)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)171)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).

Interventi

Petri Sarvamaa dwar l-iżvolġiment tal-votazzjonijiet.


12.67. Kwittanza 2016: Impriża Konġunta SESAR (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 67)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)172)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)172)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


12.68. Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Shift2Rail għas-sena finanzjarja 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 68)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)173)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)173)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan u Jan Zahradil

Rapport Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Rapport Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune u Stanislav Polčák

Rapport Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Rapport Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, u Anna Maria Corazza Bildt

Rapport Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-politika tal-integrità tal-Kummissjoni, b'mod partikolari l-ħatra tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil u Sander Loones

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari u dwar ir-Rifuġjati (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai u Jiří Pospíšil

Rapport Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rapport Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai u Jiří Pospíšil

Rapport Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rapport Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Rapport Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Rapport Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.47.)


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


16. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


17. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 5/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 06/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 07/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 08/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 09/2018 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019 (2018/2001(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Virements de crédits

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 04/2018 – Taqsima III – Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 04/2018 - Taqsima III – Kummissjoni.


19. Cambridge Analytica u Facebook: Il-protezzjoni tad-data u l-privatezza taċ-ċittadini bħala strateġija ta' difiża kontra l-manipulazzjoni tal-elezzjonijiet (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Cambridge Analytica u Facebook: Il-protezzjoni tad-data u l-privatezza taċ-ċittadini bħala strateġija ta' difiża kontra l-manipulazzjoni tal-elezzjonijiet (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa u Michał Boni.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Catherine Stihler, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Michał Boni, li wieġeb, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini u Emilian Pavel.

Interventi ta': Věra Jourová u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elly Schlein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Kostas Chrysogonos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Emmanuel Maurel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Roberto Gualtieri, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, u Barbara Kappel.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Interventi ta': Paul Rübig biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Barbara Kappel li wieġbet, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell u André Elissen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios u Romana Tomc.

Interventi ta': Věra Jourová, Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.5 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


21. L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 4 ta' April 2017 (punt 5 tal-Minuti ta' 4.4.2017)
Il-votazzjoni saret fid-data 4 ta' April 2017 (punt 7.2 tal-Minuti ta' 4.4.2017)

Daniel Dalton ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christofer Fjellner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Karima Delli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Ivan Štefanec f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Anneleen Van Bossuyt f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Pascal Durand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli u Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Olga Sehnalová, Eleonora Evi u Nicola Caputo.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Daniel Dalton.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


22. Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sirpa Pietikäinen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI) u Norbert Lins f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta': Eric Andrieu f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Thomas Waitz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo u Michel Dantin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski u Mairead McGuinness.

Interventi ta': Phil Hogan u Martin Häusling.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


23. L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali [2016/2149(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': György Schöpflin f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Max Andersson f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, mhux affiljat, Danuta Maria Hübner, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov u Notis Marias.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica u João Ferreira.

Intervent ta': Phil Hogan.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Intervent ta': Paulo Rangel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.15 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


24. Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni [2017/2191(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christel Schaldemose (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Tibor Szanyi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Alfred Sant f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen u Dariusz Rosati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil u Ivana Maletić.

Interventi ta': Margrethe Vestager u Ramon Tremosa i Balcells.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.16 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


25. Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000015/2018) mressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kunsill: Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Pascal Durand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dariusz Rosati u Elly Schlein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen u Notis Marias.

Intervent ta': Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


26. Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000008/2018) mressqa minn Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: L-eżitazzjoni fir-rigward tat-teħid tal-vaċċini u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000009/2018) mressqa minn Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte u Mireille D'Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-eżitazzjoni fir-rigward tat-teħid tal-vaċċini u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Marco Affronte f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Michèle Rivasi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott u Michaela Šojdrová.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Monika Panayotova.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte u Mireille D’Ornano, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar ir-retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, dwar ir-retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.17 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


27. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 619.992/OJJE).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza