Index 
Proces-verbal
PDF 400kWORD 97k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Concluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie (dezbatere)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Componența grupurilor politice
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 10.Descărcarea de gestiune 2016 (dezbatere)
 11.Reluarea ședinței
 12.Votare
  12.1.Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct * (vot)
  12.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019 (vot)
  12.3.Acordul-cadru UE-Australia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.4.Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.5.Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.6.Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Protocolul adițional ) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.7.Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (vot)
  12.8.Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I (vot)
  12.9.Deșeurile ***I (vot)
  12.10.Depozitele de deșeuri ***I (vot)
  12.11.Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (vot)
  12.12.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (vot)
  12.13.Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (vot)
  12.14.Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (vot)
  12.15.Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (vot)
  12.16.Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive (vot)
  12.17.Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 (vot)
  12.18.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)
  12.19.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)
  12.20.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)
  12.21.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)
  12.22.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)
  12.23.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)
  12.24.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)
  12.25.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)
  12.26.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)
  12.27.Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)
  12.28.Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE (vot)
  12.29.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)
  12.30.Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)
  12.31.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)
  12.32.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)
  12.33.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (vot)
  12.34.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)
  12.35.Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)
  12.36.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)
  12.37.Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)
  12.38.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)
  12.39.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)
  12.40.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)
  12.41.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)
  12.42.Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)
  12.43.Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)
  12.44.Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET) (vot)
  12.45.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)
  12.46.Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)
  12.47.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)
  12.48.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)
  12.49.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (vot)
  12.50.Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)
  12.51.Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)
  12.52.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)
  12.53.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)
  12.54.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)
  12.55.Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)
  12.56.Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)
  12.57.Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)
  12.58.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) (vot)
  12.59.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (vot)
  12.60.Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA) (vot)
  12.61.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)
  12.62.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)
  12.63.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL (vot)
  12.64.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (vot)
  12.65.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) (vot)
  12.66.Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)
  12.67.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR (vot)
  12.68.Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Reluarea ședinței
 16.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 17.Depunere de documente
 18.Transferuri de credite
 19.Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor (dezbatere)
 20.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I (dezbatere)
 21.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)
 22.Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I (dezbatere)
 23.Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (dezbatere)
 24.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (dezbatere)
 25.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe venit (2016/0107(COD)) (dezbatere)
 26.Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.35.


2. Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (2018/2624(RSP)))

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2018 (punctul 14 al PV din 12.3.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei et Indrek Tarand, în numele Comisiei CONT, referitoare la politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Vot: punctul 12.12 al PV din 18.4.2018.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Belarus (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la Belarus (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la Belarus (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek și Monica Macovei în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Belarus (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Belarus (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Belarus (B8-0204/2018).

II.   Filipine (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere și Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, referitoare la Filipine (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la Filipine (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la Filipine (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Filipine (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Filipine (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Filipine (B8-0208/2018).

III.   Situația din Fâșia Gaza (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera și Seán Kelly, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Fâșia Gaza (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Fâșia Gaza (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Fâșia Gaza (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, și Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora și Evi Laura Agea, referitoare la situația din Fâșia Gaza (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Fâșia Gaza (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Fâșia Gaza (B8-0212/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - termen: 10 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește cerințele tehnice și procedurile administrative legate de introducerea programelor de sprijin, a evaluării psihologice a echipajului de zbor, precum și a testării sistematice și aleatorii în vederea depistării consumului de substanțe psihoactive, pentru a se asigura aptitudinea din punct de vedere medical a membrilor echipajului de zbor și de cabină, precum și în ceea ce privește echiparea cu un sistem de avertizare și de informare asupra configurației terenului a avioanelor cu motor cu turbină nou fabricate care au o masă maximă certificată la decolare de 5 700 kg sau mai mică și care sunt aprobate să transporte între șase și nouă pasageri (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - termen: 23 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de ciantraniliprol, cimoxanil, deltametrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamidă, fluopicolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargit, pirimetanil, sulfoxaflor și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - termen: 24 mai 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 și (UE) 2017/1219 în ceea ce privește durata perioadei de tranziție (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - termen: 24 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare și de rectificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - termen: 9 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - termen: 12 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea 23 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - termen: 10 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificarea metodologiei de evaluare pe baza căreia autoritățile competente permit instituțiilor să utilizeze abordări avansate de evaluare pentru riscul operațional (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 14 martie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Rectificare la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 noiembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1152/2011 [C(2017)07619] (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 martie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba bulgară a Regulamentului delegat (UE) 2017/653 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 4 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Rectificare la Regulamentul delegat al Comisiei C(2018)0863 din 15 februarie 2018 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 martie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și de completare a Regulamentului (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește securitizările și efectele de comerț garantate cu active (ABCP) simple, transparente și standardizate (STS), cerințele aplicabile activelor primite în cadrul acordurilor reverse repo și metodologiile de evaluare a calității creditului (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 10 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 2 martie 2018

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni suplimentare, la cererea Parlamentului European

retrimis comisiei competente: PECH

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificarea metodologiei de evaluare pe baza căreia autoritățile competente permit instituțiilor să utilizeze abordări avansate de evaluare pentru riscul operațional – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 martie 2018, la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON


6. Concluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 22-23 martie (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) a făcut declarația.

Președintele a revenit asupra poziției Parlamentului referitoare la situația din Siria și asupra necesității de a găsi resurse proprii noi pentru bugetul Uniunii.

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson și Diane Dodds.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că a primit cereri de supunere la vot, din partea grupurilor S&D, GUE/NGL și Verts/ALE, a deciziei Comisiei ITRE de a iniția negocieri pe baza raportului elaborat de Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) și, din partea grupurilor GUE/NGL și ENF, a deciziei Comisiei ITRE de a iniția negocieri pe baza raportului elaborat de Jerzy Buzek (A8-0143/2018), anunțate în procesul-verbal al reuniunii de luni, 16 aprilie 2018 (punctul 11 al PV din 16.4.2018).

Voturile vor avea loc mâine, joi, 19 aprilie 2018, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președinta a anunțat că nu a primit din partea unui număr de deputați sau a unui grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu cereri privind celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal al reuniunii de luni, 16 aprilie 2018 (punctul 11 al PV din 16.4.2018).

Comisiile TRAN și EMPL au putut să inițieze, prin urmare, negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pe baza rapoartelor elaborate de Markus Pieper (A8-0125/2018) și Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. Componența grupurilor politice

Aymeric Chauprade nu mai face parte din deputații neafiliați, aderând la Grupul EFDD începând cu 18 aprilie 2018.


9. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Președinta a anunțat că a primit, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, o cerere, din partea Comisiei FEMM, de consultare a Comitetului Economic și Social European în vederea emiterii de către acesta a unui aviz privind disparitatea de gen în domeniul digital.

Cererea se consideră adoptată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la momentul la care se face anunțul, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea la vot.


10. Descărcarea de gestiune 2016 (dezbatere)

Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive [2017/2136(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016
Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea I - Parlamentul European [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IV – Curtea de Justiție [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0128/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0115/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0074/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0069/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0106/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0068/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0098/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0066/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0083/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0067/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0085/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0086/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0090/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0107/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0087/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0088/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0096/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0103/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0081/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0078/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0114/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0079/2018)

Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0101/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0080/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0111/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0084/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0102/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0092/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0113/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0109/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0093/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0108/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0082/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0076/2018)

A intervenit Inés Ayala Sender, care a solicitat ca, pe viitor, raportorii alternativi pentru descărcarea de gestiune să dispună de un timp afectat luărilor de cuvânt mai lung decât cel prevăzut pentru astăzi (Președinta a luat act).

Președinta le-a urat bun venit lui Klaus-Heiner Lehne (Președintele Curții de Conturi) și lui Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle și Marco Valli și-au prezentat rapoartele.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Bart Staes, Indrek Tarand și Brian Hayes și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului), Günther Oettinger și Klaus-Heiner Lehne.

Au intervenit: Doru-Claudian Frunzulică (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Alain Cadec (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Karin Kadenbach (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Claude Rolin (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Isabella De Monte (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Notis Marias (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Gesine Meissner (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Markus Ferber (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Claudia Schmidt și Luke Ming Flanagan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Karin Kadenbach și Rosa D'Amato.

Au intervenit: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand și Brian Hayes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.16 al PV din 18.4.2018, punctul 12.17 al PV din 18.4.2018, punctul 12.18 al PV din 18.4.2018, punctul 12.19 al PV din 18.4.2018, punctul 12.20 al PV din 18.4.2018, punctul 12.21 al PV din 18.4.2018, punctul 12.22 al PV din 18.4.2018, punctul 12.23 al PV din 18.4.2018, punctul 12.24 al PV din 18.4.2018, punctul 12.25 al PV din 18.4.2018, punctul 12.26 al PV din 18.4.2018, punctul 12.27 al PV din 18.4.2018, punctul 12.28 al PV din 18.4.2018, punctul 12.29 al PV din 18.4.2018, punctul 12.30 al PV din 18.4.2018, punctul 12.31 al PV din 18.4.2018, punctul 12.32 al PV din 18.4.2018, punctul 12.33 al PV din 18.4.2018, punctul 12.34 al PV din 18.4.2018, punctul 12.35 al PV din 18.4.2018, punctul 12.36 al PV din 18.4.2018, punctul 12.37 al PV din 18.4.2018, punctul 12.38 al PV din 18.4.2018, punctul 12.39 al PV din 18.4.2018, punctul 12.40 al PV din 18.4.2018, punctul 12.41 al PV din 18.4.2018, punctul 12.42 al PV din 18.4.2018, punctul 12.43 al PV din 18.4.2018, punctul 12.44 al PV din 18.4.2018, punctul 12.45 al PV din 18.4.2018, punctul 12.46 al PV din 18.4.2018, punctul 12.47 al PV din 18.4.2018, punctul 12.48 al PV din 18.4.2018, punctul 12.49 al PV din 18.4.2018, punctul 12.50 al PV din 18.4.2018, punctul 12.51 al PV din 18.4.2018, punctul 12.52 al PV din 18.4.2018, punctul 12.53 al PV din 18.4.2018, punctul 12.54 al PV din 18.4.2018, punctul 12.55 al PV din 18.4.2018, punctul 12.56 al PV din 18.4.2018, punctul 12.57 al PV din 18.4.2018, punctul 12.58 al PV din 18.4.2018, punctul 12.59 al PV din 18.4.2018, punctul 12.60 al PV din 18.4.2018, punctul 12.61 al PV din 18.4.2018, punctul 12.62 al PV din 18.4.2018, punctul 12.63 al PV din 18.4.2018, punctul 12.64 al PV din 18.4.2018, punctul 12.65 al PV din 18.4.2018, punctul 12.66 al PV din 18.4.2018, punctul 12.67 al PV din 18.4.2018 și punctul 12.68 al PV din 18.4.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.50 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2018)107)


12.2. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2019 (2018/2652(RSO)): a se vedea propunerea Conferinței președinților (punctul 10 al PV din 16.4.2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Declarat aprobat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2019 a fost stabilit după cum urmează:

- 14 - 17 ianuarie

- 30 și 31 ianuarie

- 11 - 14 februarie

- 11 - 14 martie

- 25 - 28 martie

- 3 și 4 aprilie

- 15 - 18 aprilie

- 2 - 4 iulie

- 15 - 18 iulie

- 16 - 19 septembrie

- 9 și 10 octombrie

- 21 - 24 octombrie

- 13 și 14 noiembrie

- 25 - 28 noiembrie

- 16 - 19 decembrie.


12.3. Acordul-cadru UE-Australia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)108)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.4. Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte [2017/2227(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)109)


12.5. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)110)

Parlamentul a aprobat încheierea convenției.


12.6. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Protocolul adițional ) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)111)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.7. Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)112)


12.8. Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)113)


12.9. Deșeurile ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)114)

DECLARAȚIILE COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2018)114)


12.10. Depozitele de deșeuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)115)


12.11. Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)116)


12.12. Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (vot)

Declarație a Comisiei Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (2018/2624(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 12 martie 2018 (punctul 14 al PV din 12.3.2018)

Propunerea de rezoluție a fost anunțată la 18 aprilie 2018 (punctul 2 al PV din 18.4.2018).

Propunere de rezoluție B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)117)

Intervenții

Înainte de votare, Președintele a precizat că versiunile lingvistice vor fi armonizate.


12.13. Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0184/2018 și B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0184/2018

Adoptat (P8_TA(2018)118)

(Propunerea de rezoluție B8-0185/2018/ a devenit caducă.)


12.14. Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 [2017/2280(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)119)


12.15. Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (vot)

Raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2017/2010(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)120)


12.16. Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea III - Comisia și agențiile executive [2017/2136(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)121)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)121)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.17. Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 (vot)

Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)122)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)122)

Intervenții
Sośnierz Dobromir privind desfășurarea votului.


12.18. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)123)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)123)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.19. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea I - Parlamentul European [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)124)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)124)


12.20. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)125)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)125)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].


12.21. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IV – Curtea de Justiție [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)126)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)126)


12.22. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea V – Curtea de Conturi [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)127)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)127)


12.23. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)128)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)128)


12.24. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)129)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)129)


12.25. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)130)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)130)


12.26. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea VIII – Ombudsmanul European [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)131)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)131)


12.27. Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)132)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)132)


12.28. Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016: performanțe, gestiune financiară și control [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)133)

Intervenții

Monica Macovei a prezentat un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reținut.


12.29. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)134)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)134)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.30. Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)135)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)135)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.31. Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 31)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)136)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)136)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.32. Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 32)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)137)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)137)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.33. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (înainte de 1 iulie 2016: Colegiul European de Poliție - CEPOL) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 33)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)138)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)138)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.34. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 34)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)139)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)139)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.35. Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 35)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)140)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)140)

Descărcarea de gestiune și închiderea conturilor au fost amânate [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de procedură].


12.36. Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 36)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)141)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)141)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.37. Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 37)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)142)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)142)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.38. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 38)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)143)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)143)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.39. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 39)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)144)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)144)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.40. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (vot)

Raportul referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 40)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)145)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)145)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.41. Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 41)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)146)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)146)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.42. Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 42)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)147)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)147)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.43. Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 43)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)148)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)148)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.44. Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 44)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)149)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)149)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.45. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 45)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)150)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)150)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.46. Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 46)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)151)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)151)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.47. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 47)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)152)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)152)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.48. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 48)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)153)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)153)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.49. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 49)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)154)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)154)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.50. Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 50)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)155)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)155)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.51. Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 51)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)156)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)156)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.52. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 52)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)157)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)157)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.53. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 53)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)158)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)158)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.54. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 54)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)159)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)159)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.55. Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 55)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)160)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)160)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.56. Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului unității Eurojust aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 56)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)161)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)161)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.57. Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 57)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)162)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)162)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Reinhard Bütikofer privind desfășurarea votului (Președintele a furnizat detalii).


12.58. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 58)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)163)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)163)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.59. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 59)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)164)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)164)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.60. Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 60)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)165)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)165)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.61. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) (vot)

Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 61)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)166)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)166)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.62. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2 (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 62)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)167)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)167)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.63. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 63)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)168)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)168)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.64. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 64)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)169)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)169)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.65. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 65)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)170)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)170)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.66. Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 66)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)171)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)171)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].

Intervenții

Petri Sarvamaa privind desfășurarea votului.


12.67. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 67)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)172)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)172)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


12.68. Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) (vot)

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 68)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2018)173)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)173)

Se acordă descărcarea de gestiune și se aprobă închiderea conturilor [a se vedea anexa IV articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de procedură].


13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan și Jan Zahradil

Raport Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Raport Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune și Stanislav Polčák

Raport Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Raport Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și Anna Maria Corazza Bildt

Raport Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Propunere de rezoluție referitoare la politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil și Sander Loones

Propunere de rezoluție referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai și Jiří Pospíšil

Raport Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai și Jiří Pospíšil

Raport Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Raport Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Raport Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.47.)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


16. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


17. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC 5/2018 - Secțiunea III - Comisie (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 06/2018 - Secțiunea III - Comisie (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 07/2018 - Secțiunea III - Comisie (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 08/2018 - Secțiunea III - Comisie (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 09/2018 - Secțiunea III - Comisie (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019 (2018/2001(BUD)) - BUDG - Raportor: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară în legătură cu aprobarea transferului de credite DEC 04/2018 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 04/2018 - Secțiunea III – Comisia.


19. Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Cambridge Analytica și Facebook: protecția datelor și viața privată a cetățenilor ca linie de apărare împotriva manipulării alegerilor (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa și Michał Boni.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Catherine Stihler, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Michał Boni, care a răspuns, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini și Emilian Pavel.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini și-au prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elly Schlein (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Emmanuel Maurel (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Emil Radev, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Roberto Gualtieri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, și Barbara Kappel.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Paul Rübig pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Barbara Kappel, care a răspuns, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell și André Elissen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios și Romana Tomc.

Au intervenit: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 19.4.2018.


21. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Dezbaterea a avut loc la 4 aprilie 2017 (punctul 5 al PV din 4.4.2017)
Votarea a avut loc la 4 aprilie 2017 (punctul 7.2 al PV din 4.4.2017)

Daniel Dalton și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Christofer Fjellner (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Olga Sehnalová, Eleonora Evi și Nicola Caputo.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 19.4.2018.


22. Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI) și Norbert Lins, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo și Michel Dantin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski și Mairead McGuinness.

Au intervenit: Phil Hogan și Martin Häusling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 19.4.2018.


23. Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (dezbatere)

Raport referitor la aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale [2016/2149(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat, Danuta Maria Hübner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov și Notis Marias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica și João Ferreira.

A intervenit Phil Hogan.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

A intervenit Paulo Rangel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.15 al PV din 19.4.2018.


24. Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței [2017/2191(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells și-a prezentat raportul.

A intervenit Margrethe Vestager (membră a Comisiei).

Au intervenit: Christel Schaldemose (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Tibor Szanyi (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Alfred Sant, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen și Dariusz Rosati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil și Ivana Maletić.

Au intervenit: Margrethe Vestager și Ramon Tremosa i Balcells.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.16 al PV din 19.4.2018.


25. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe venit (2016/0107(COD)) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000015/2018) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, Consiliului: Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner a dezvoltat întrebarea.

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Dariusz Rosati și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen și Notis Marias.

A intervenit Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


26. Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000008/2018) adresată de Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000009/2018) adresată de Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile a dezvoltat întrebările.

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, și Michèle Rivasi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott și Michaela Šojdrová.

Au intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis și Monika Panayotova.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte și Mireille D’Ornano, în numele Comisiei ENVI, referitoare la reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, referitoare la reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.17 al PV din 19.4.2018.


27. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 619.992/OJJE).


28. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate