Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург

2. Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (2018/2619(RSP)))

Разискването се състоя на 17 април 2018 г. (точка 2 от протокола от 17.4.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно необходимостта от създаване на Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз на местно и национално равнище (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 19.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност