Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg

2. Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (2018/2619(RSP)))

Forhandlingen havde fundet sted den 17. april 2018 (punkt 2 i protokollen af 17.4.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Claude Moraes, for LIBE, om behovet for at oprette et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer de grundlæggende værdier inden for Den Europæiske Union på lokalt og nationalt plan (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 19.4.2018.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik