Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

2. Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (2018/2619(RSP)))

Het debat heeft op 17 april 2018 plaatsgevonden (punt 2 van de notulen van 17.4.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de noodzaak van invoering van een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die in de Europese Unie op lokaal en nationaal niveau de fundamentele waarden uitdragen (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid