Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

2. Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (2018/2619(RSP))

Debatten hade hållits den 17 april 2018 (punkt 2 i protokollet av den 17.4.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om behovet av att inrätta ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som på lokal och nationell nivå främjar grundläggande värden inom Europeiska unionen (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy