Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2329(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0065/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0065/2018

Συζήτηση :

PV 19/04/2018 - 4
CRE 19/04/2018 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0189

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

4. Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας [2016/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Οι Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica και Lara Comi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ruža Tomašić, Ελευθέριος Συναδινός, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post και Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου