Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2571(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Разисквания :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург

5. Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000020/2018), зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: "Изпълнението на процеса от Болоня - актуално състояние и последващи действия" (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (в качеството на заместник на автора) разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Silvia Costa, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Илхан Кючюк, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, относно прилагането на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.19 от протокола от 19.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност