Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2571(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Debatten :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

5. De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000020/2018) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: De uitvoering van het Bolognaproces - stand van zaken en follow-up (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (ter vervanging van de vraagsteller) licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

   Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, over de tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.19 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid