Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2571(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Rozpravy :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg

5. Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000020/2018), ktorú položila Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Vykonávanie bolonského procesu - súčasný stav a ďalšie kroky (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (náhradníčka autora) rozvinula otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Silvia Costa v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Petra Kammerevert, v mene výboru CULT, o vykonávaní bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.19 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia