Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2571(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Debatter :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

5. Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000020/2018) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Genomförandet av Bolognaprocessen - lägesrapport och uppföljning (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ersättare för frågeställaren) besvarade frågan.

Talare: Silvia Costa för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Petra Kammerevert, för utskottet CULT, om genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.19 i protokollet av den 19.4.2018.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy