Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0198/2018

Συζήτηση :

PV 19/04/2018 - 6.2
CRE 19/04/2018 - 6.2

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0175

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

6.2. Φιλιππίνες
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 και B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Οι Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler και Miguel Urbán Crespo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Soraya Post.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Ignazio Corrao, Csaba Sógor και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου