Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk

6. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 18.4.2018.)


6.1. Bělorusko

Návrhy usnesení B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius a Bronis Ropė uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Krzysztof Hetman za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupil Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina a Charles Tannock.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 19.4.2018.


6.2. Filipíny

Návrhy usnesení B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler a Miguel Urbán Crespo uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, a Soraya Post.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 19.4.2018.

(pokračování rozpravy: viz bod 8 zápisu ze dne 19.4.2018)

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí