Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2018 - Strasbourg

6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 18.4.2018 protokollipunkt 3.)


6.1. Valgevene

Resolutsiooni ettepanekud B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 ja B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius ja Bronis Ropė tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võttis Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina ja Charles Tannock.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.1.


6.2. Filipiinid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 ja B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler ja Miguel Urbán Crespo tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Soraya Post.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.2.

(Arutelu jätk: 19.4.2018 protokollipunkt 8)

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika