Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

6. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 18.4.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


6.1. Belarus

Ontwerpresoluties B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 en B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius en Bronis Ropė lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina en Charles Tannock.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 19.4.2018.


6.2. Filipijnen

Ontwerpresoluties B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 en B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler en Miguel Urbán Crespo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Soraya Post.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 19.4.2018.

(Vervolg van het debat: zie punt 8 van de notulen van 19.4.2018)

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid