Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg

6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 18.4.2018 .)


6.1. Bielorusko

Návrhy uznesenia B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 a B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius a Bronis Ropė uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina a Charles Tannock.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


6.2. Filipíny

Návrhy uznesenia B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 a B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler a Miguel Urbán Crespo uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Soraya Post.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

(Pokračovanie rozpravy, pozri bod 8 zápisnice zo dňa 19.4.2018)

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia