Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург

7. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят обяви, че не е получил искане от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, да се постави на гласуване искането на комисията FEMM за консултации с Европейския икономически и социален комитет, така че той да представи становище относно неравенството между половете в цифровия сектор, обявено в протокола от сряда,18 април 2018 г. (точка 9 от протокола от 18.4.2018 г.).

Следователно в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността това искане се счита за одобрено.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност