Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

7. Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε ούτε από πολιτική ομάδα, ούτε από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία η αίτηση της επιτροπής FEMM για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει η τελευταία σχετικά με τις αποκλίσεις μεταξύ των φύλων σε ό,τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, αίτηση που ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 18 Απριλίου 2018 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η αίτηση λογίζεται συνεπώς εγκριθείσα.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου