Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

7. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (goedkeuring)

De Voorzitter deelt mede dat hij geen geen verzoek heeft ontvangen van leden of een politieke fractie of politieke fracties die ten minste de lage drempel bereiken met betrekking tot het in stemming brengen van een verzoek van de Commissie FEMM om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen zodat het een advies uitbrengt over de digitale kloof tussen mannen en vrouwen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 18 april 2018 (punt 9 van de notulen van 18.4.2018).

Overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek derhalve geacht te zijn goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid