Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0191/2018

Keskustelut :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0176

Pöytäkirja
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

8.1. Gazan tilanne
Sanatarkat istuntoselostukset

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ja B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder ja Neoklis Sylikiotis esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo ja Dobromir Sośnierz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Julie Ward.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 12.00 äänestysten alkua odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö