Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0191/2018

Debatter :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0176

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

8.1. Situationen på Gazaremsan
CRE

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 18.4.2018.)

Resolutionsförslag B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 och B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder och Neoklis Sylikiotis redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo och Dobromir Sośnierz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och Julie Ward.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 19.4.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.00 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy