Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk

8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: viz bod 6 zápisu ze dne 19.4.2018)


8.1. Situace v Pásmu Gazy

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 18.4.2018.)

Návrhy usnesení B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 a B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder a Neoklis Sylikiotis uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo a Dobromir Sośnierz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Julie Ward.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 19.4.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 12:00 před hlasováním.)

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí