Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2018 - Strasbourg

8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: 19.4.2018 protokollipunkt 6)


8.1. Olukord Gaza sektoris

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 18.4.2018 protokollipunkt 3.)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ja B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder ja Neoklis Sylikiotis tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo ja Dobromir Sośnierz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Julie Ward.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.3.

(Istung katkestati kell 12.00 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika