Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. április 19., Csütörtök - Strasbourg

8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a vita folytatása)

(A vita első részét lásd: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 6. pont )


8.1. A Gázai övezetben kialakult helyzet

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 3. pont .)

Állásfoglalási indítványok B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 és B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder és Neoklis Sylikiotis előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo és Dobromir Sośnierz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot és Julie Ward.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .

(Az ülést 12.00--kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat