Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - Strasbūra

8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)

(Debašu sākums 19.4.2018. protokola 6. punkts.)


8.1. Stāvoklis Gazas joslā

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 18.4.2018. protokola 3. punkts.)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 un B8-0212/2018 (2018/2663(RSP)).

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder un Neoklis Sylikiotis iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo un Dobromir Sośnierz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00 pirms balsošanas laika.)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika