Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: zie punt 6 van de notulen van 19.4.2018)


8.1. Situatie in de Gazastrook

(Zie punt 3 van de notulen van 18.4.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)

Ontwerpresoluties B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 en B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder en Neoklis Sylikiotis lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo en Dobromir Sośnierz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 19.4.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.00 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid