Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0197/2018

Debatter :

PV 19/04/2018 - 6.1
CRE 19/04/2018 - 6.1

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0174

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

10.1. Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 och B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0197/2018

(ersätter B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 och B8-0204/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Clare Moody, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0174)

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy