Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0191/2018

Keskustelut :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0176

Pöytäkirja
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

10.3. Gazan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ja B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0191/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 ja B8-0211/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga ja Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake ja Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ja Eleonora Evi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0176)

(Päätöslauselmaesitys B8-0212/2018 raukesi.)

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö