Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2663(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0191/2018

Debatai :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0176

Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras

10.3. Padėtis Gazos Ruože (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 ir B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0191/2018

(keičia B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 ir B8-0211/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga ir Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake ir Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ir Eleonora Evi.

Priimta (P8_TA(2018)0176)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0212/2018 anuliuotas.)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika