Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0191/2018

Dezbateri :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.3

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0176

Proces-verbal
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg

10.3. Situația din Fâșia Gaza (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 și B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0191/2018

(care înlocuiește B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 și B8-0211/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga și Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake și Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea și Eleonora Evi.

Adoptat (P8_TA(2018)0176)

(Propunerea de rezoluție B8-0212/2018 a devenit caducă.)

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate