Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0191/2018

Debatter :

PV 19/04/2018 - 8.1
CRE 19/04/2018 - 8.1

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0176

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

10.3. Situationen på Gazaremsan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 och B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0191/2018

(ersätter B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 och B8-0211/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga och Anders Primdahl Vistisen, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake och Jasenko Selimovic, för ALDE-gruppen,

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea och Eleonora Evi.

Antogs (P8_TA(2018)0176)

(Resolutionsförslag B8-0212/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy