Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0146/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0146/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0182

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

10.9. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 [2018/2001(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0182)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου