Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0294(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2018

Συζήτηση :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0342

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

10.11. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Ομάδα GUE/NGL απέσυρε το αίτημά της για ψηφοφορία και διαπιστώνει ότι δεν έχει κατατεθεί άλλο αίτημα. Η απόφαση λοιπον της επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις αποσύρεται από την ώρα των ψηφοφοριών σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου