Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0294(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0143/2018

Ingivna texter :

A8-0143/2018

Debatter :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0342

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

10.11. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Talmannen communique que le groupe GUE/NGL a retiré sa demande de vote, et constate qu'aucune autre demande n'est présentée. La décision de la commission d'engager des négociations est donc retirée de l'heure des votes, conformément à l'article 69 quater, paragraphe 2, du règlement.

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy