Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2628(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0186/2018

Předložené texty :

B8-0186/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/04/2018 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0183

Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk

10.12. Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (2018/2628(RSP))

Rozprava se konala dne 14. března 2018 (bod 14 zápisu ze dne 14.3.2018).

Návrh usnesení, který na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu předložili Roberta Metsola a Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer a Péter Niedermüller za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen a Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Sophia in ‘t Veld za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Marco Valli a Laura Ferrara, o ochraně investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0183)

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí