Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2628(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0186/2018

Esitatud tekstid :

B8-0186/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/04/2018 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0183

Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2018 - Strasbourg

10.12. Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (2018/2628(RSP))

Arutelu toimus 14. märtsil 2018 (14.3.2018 protokollipunkt 14).

Resolutsiooni ettepanek, mille on esitanud Roberta Metsola ja Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer ja Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen ja Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Sophia in ‘t Veld fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli ja Laura Ferrara, nõukogu ja komisjoni avalduste alusel ja kooskõlas kodukorra artikli 123 lõikega 2, uurivate ajakirjanike kaitse kohta Euroopas: Slovakkia ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0183)

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika